| YLEINEN - ALLMÄN

Mikko Leppänen leder områdets reservofficerare

Grankullabon Mikko Leppänen är ny ordförande för Esbo-Grankulla reservofficerare rf.

Kommendörkaptenen (res) Leppänen har suttit i föreningens styrelse sedan 2005 och har under årens lopp ordnat föredrag och exkursioner till olika ställen. Han är sjöofficer och tjänstgjorde som värnpliktig på minfartyget Pohjanmaa. Efter det har han varit verksam i olika försvarsföreningars styrelser. Leppänen har också två gånger varit på internationella krishanteringsuppdrag i Mellanöstern och fungerat som utbildningsofficer på Försvarsmaktens internationella center.

Esbo – Grankulla reservofficerare rf grundades 1968. Föreningen ordnar högklassiga föredrag om försvarsfrågor. Föredragshållarna är militärer soldater på hög nivå, vanligen generaler eller amiraler.

– Inför valet strävar vi efter att ta det i beaktande och erbjuder de stora partierna en möjlighet att berätta om sina åsikter om valet och försvarsfrågor. Med tanke på våra medlemmar har vi också bett SFP att ge sin syn på de ovannämnda frågorna, säger Leppänen.

Bland de namnkunniga föredragshållarna finns 15 ministrar, flera av dem mer än en gång. Nästan en obruten rad av försvarsministrar: Elisabeth Rehn, Anneli Taina, Jan-Erik Enestam, Seppo Kääriäinen, Jyri Häkämies, Stefan Wallin, Carl Haglund. Nästan 60 generaler har hållit anförande för föreningen.

– Alla Försvarsmaktens kommendörer från Jaakko Valtanen framåt har besökt oss även om de inte alltid varit kommendörer utan haft något annat uppdrag före kommendörstjänsten, säger Leppänen.

Tillställningarna är öppna. Till verksamhetsformen hör också att bekanta sig med försvarsobjekt. De som besöker Försvarsmaktens ställen måste vara finska medborgare. Föreningen stöder olika slags traditioner, såsom hedersvakten på Grankulla gravgård under julen.

– Till vår verksamhet har också i åratal hört att uppmärksamma Kauniala krigsinvalidsjukhus i Grankulla och delta i verksamheten under olika tillställningar, säger Leppänen.

Föreningen har 306 medlemmar.

– Verksamheten har varit mer inskränkt under covid men vi kommer att återuppta praxisen vi hade före pandemin. Vi är mycket tacksamma för bland annat det understöd Grankulla stad gett vår verksamhet och vi samarbetar bra även i framtiden, säger Leppänen.

Föreningen har varit aktiv i Ukrainafrågan och har skänkt medel till stöd för Ukraina i fjol: 1 500 euro till Röda Korset och 1 000 euro till Kyrkans utlandshjälp.

– I år startade vi aktivt och utmanade också andra reservofficersföreningar att delta i detta med ekonomiskt stöd, säger Mikko Leppänen.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *