| KAUPUNKI - STADEN

Staden: Medborgarbudgetens förslagsomgång börjar

Grankulla stad har reserverat totalt 15 000 euro för medborgarbudgeten i år. Av denna summa har staden reserverat 10 000 euro för ungdomsfullmäktige, eftersom staden vill stöda ungdomars delaktighet.

– Det här året vill staden speciellt ge ungdomarna en chans att komma med fina förslag för att använda pengarna. Ungdomsfullmäktige kan koordinera och föra förslagen vidare, säger informatör Markus Jahnsson på stadshuset. 

– I år ska summan ska användas för konkreta ändamål och ska inte vara ett understöd, tillägger han.

Resterande 5 000 euro är med i medborgarbudgetens publikomröstning. I den första omgången ber staden om förslag av invånarna för vilka ändamål summan kunde användas i Grankulla. Du kan skicka in dina förslag senast 19.3. Du kan alltså inte föreslå att summan används för understöd, utan summan ska användas för ett konkret ändamål.

Medborgarbudgetering innebär en kombination av ekonomi och demokrati. Invånarna tas med i planeringen och besluten om hur kommunens ekonomiska resurser används.

Bland förslagen väljer stadens ledningsgrupp de bästa för omröstningen i april. Vid behov tar staden också förslag av stadens sektorer med i omröstningen. 

Tidigare år har pengarna använts för roddbåtar till Gallträsk, motionsanläggningar till centralsportplanen och stöd för Kole ry.

Skicka in dina förslag senast 19.3 via blanketten nedan:

Ge förslag till medborgarbudgeten 2023

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *