| YLEINEN - ALLMÄN

5 frågor till djurfysioterapeuten – Djuren har samma besvär som människorna

Inka Malmi är fysioterapeut och hon behandlar också djur. Hon undersöker hur friska, exempelvis bruks- och hobbyhundar, rör sig, kollar vilka störningar som förekommer och behandlar hundarnas besvär. Hemmahundar och äldre hundar gynnas enligt henne också av behandling och stretching av muskler och leder. Vi ställde fem frågor till henne.

Du behandlar mest hundar, vad för slags besvär har de?

– Hundarna har samma slags besvär som människorna. Stela leder, styva muskler och besvär med basrörelser. Så finns det hundar som återhämtar sig efter operationer, t.ex. knäoperationer, eller olyckor (t.ex. frakturer) och förlamningar efter diskbråck.

Hur behandlar du hundar och är de besvärliga patienter?

– Jag talar hellre om klienter än patienter. Sjuka djur kommer alltid med en veterinärremiss på fysioterapi. Terapin börjar alltid med att studera rörelsemönstren i olika gångarter. Därefter undersöker vi ryggradens och extremiteternas mobilitetsbehov led för led och kota för kota. Vi undersöker muskulaturen, koordinationen och vid behov lägesuppfattningen. Med stöd av resultaten behandlar vi problemställena för hand (massage, stretching, muskelhinnorna, ledernas mobilitet). En viktig del av rehabiliteringen är exakta, individuella träningsrörelser som lärs ut till ägaren. Hundar är inte besvärliga klienter och de har ingen förhandsinställning till behandlingen. Till och med de blygaste lär sig ganska snabbt att fysioterapin inte gör ont. Man gör allt på hundens villkor. Ibland är det mer utmaningar med ägarnas inlärningsförmåga, säger Inka Malmi med ett skratt.

Drabbas hundarna med åldern precis som människor av mer krämpor som kräver behandling?

– Hundarna drabbas på samma sätt som människorna av förslitningar. Lederna styvnar, vävnaderna blir mindre flexibla och muskelstyrkan minskar. Det leder till att balansen försämras och det blir besvärligare att röra på sig. Muskeloch ledvård samt balans- och koordinationsövningar förbättrar seniorhundens livskvalitet och förebygger ofta eller minskar eventuella smärtor.

Hur sökte du dig till branschen och vad för slags utbildning krävs?

– Jag har varit fysioterapeut i 30 år och länge också lymfterapeut. Jag har haft hund under hela mitt vuxna liv. Hundens välmående är viktigt för mig och det är kul att hålla på med hunden. Djurfysioterapeutens utbildning är en vidareutbildning på 1,5 år för en fysioterapeut som hållit på med djur länge. Under utbildningen studerar man främst hundens och hästens anatomi, fysiologi och rörelsemönster och störningar i den. I utbildningen ingår också neurologiska och ortopediska åkommor hos olika slags djur, hur man behandlar dessa och djurens beteende. Vi sätter oss också in i olika slags hobbyer och vad för slags krav dessa ställer på djuren.

Har du andra djur än hundar som klienter?

– Jag har vårdat några katter. De har t.ex. inte velat hoppa eller haft svårt att sköta sin hygien eller tvätta sig själva. Vi vet att många katter nuförtiden lider av bl.a. ledförslitningar.

Inka Malmi, här med sin hund Reko, jobbar på sitt företag Fysinka vid Pohjantori i Esbo där hon behandlar människor. Hundar och eventuella andra smådjur behandlar hon under hembesök. En viktig del av fysioterapin är individuella övningar hemma och dem lär hon ut till ägarna.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *