| LAPSET - BARN

Hyvinvoiva lapsi oppii

Näin toteaa kauniaislainen Annele Wiman kirjoittamassaan saman nimisessä kirjassa.

Annele Wiman, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja kouluttaja, on toiminut alalla lähemmäs 30 vuotta. Wiman kertoo, että lasten hyvinvointi ja sen kehittäminen ovat aina olleet hänen työnsä ytimessä – samoin kuin kiinnostus alaan, sen tuoreimpiin tutkimuksiin ja suuntauksiin sekä näiden soveltamiseen omassa työssä.

– Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen tapahtuvat ennen kaikkea vuorovaikutuksessa, ja tässä me lapsen ympärillä olevat aikuiset olemme avainasemassa. On tärkeää ymmärtää, millainen vuorovaikutus tukee lasten kasvua, kehitystä ja oppimista, ja mitä vuorovaikutusosaaminen tarkoittaa esimerkiksi vanhempana tai ammattikasvattajana. Vuosien varrella kertynyt kokemus, perehtyminen erilaisiin tutkimuksiin sekä tämän tiedon pohjalta kehittämäni menetelmät ovat osoittautuneet käytännössä toimiviksi työkaluiksi lasten parissa työskenneltäessä. Näitä menetelmiä koulutan myös eteenpäin, Wiman kertoo.

– Ensimmäiset ajatukset kirjasta syntyivät jo 15 vuotta sitten ja kypsyivät sitten vuosien saatossa. Pohdin, josko omista kokemuksista ja hyväksi havaituista asioista hyötyisivät myös muut. Suuren sysäyksen ja tuen kirjan kirjoittamisessa antoivat Viivi Pentikäinen ja Pauliina Avola, jotka ovat kirjoittaneet kirjan nimeltä Kukoistava Kasvatus. Olin onnekas: sain kirjaani mukaan myös useita kasvatus- ja opetusalan huippututkijoita. Esimerkiksi aivotutkija Minna Huotilainen avaa kirjassa hyvinvoivaa oppimista aivotutkimuksen näkökulmasta. Tutkijoiden panos kirjan tieteellisen tiedon syventämiseen oli merkittävä.

Wiman kertoo kirjan syntyneen lukuisten vuosien varrella kertyneiden muistiinpanojen pohjalta.

– Loppu olikin sitten ”vain” kirjoittamista – tai ei nyt ihan sentään Wiman nauraa ja tarkentaa tätä 2,5 vuotta kestänyttä kirjoitusprosessia näin: Haasteellisinta oli muistiinpanojen kasaaminen eheäksi kokonaisuudeksi. Silti turhauma otti välillä vallan ja muokkaus tuntui toisinaan ylivoimaiselta. Koko kirjan deletoiminen kävi sekin välillä mielessä, sillä tietoa alkoi kertyä ja kirjan sivumäärä paisui paisumistaan. Kyllä se siitä sitten lopulta valmistui ja kirjan julkistamistilaisuutta juhlistettiin kesällä 2022.

Wimanin mukaan kirja on suunnattu erityisesti lasten parissa toimiville kasvattajille ja opettajille, mutta kirjassa avataan hyvinvoivaa kasvatusta ja oppimista myös vanhempien näkökulmasta.

– Silloin kun meillä kaikilla, sekä ammattikasvattajilla että lasten vanhemmilla, on mahdollisimman yhteneväinen ymmärrys kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tavoitteista sekä aikuisten toiminnan merkityksestä lapsen hyvinvoinnille, tukee se parhaiten yhteistyötämme. Vanhemmuuden tuki on myös tutkimuksissa todettu erittäin merkitykselliseksi tekijäksi lasten hyvinvoinnin taustalla. Kirja sisältää runsaasti tutkimustietoa, vinkkejä, menetelmiä ja toimintatapoja. Arkea ei kuitenkaan rakenneta yksittäisten vinkkien, ideoiden tai tiedonmurusten varaan, vaan kirjan lukeminen ja sen keskeisten ajatusten omaksuminen edellyttävät aikaa ja pohdintaa, jotta kirjan sisältämä tieto muuttuisi aidoiksi ja konkreettisiksi teoiksi lasten hyvinvoinnin eteen, Wiman painottaa.

Wimanin mukaan kirja avaa usein myös meille aikuisille jotain uutta lasten hyvinvoinnista.

– Meidän lapsuudessamme ei juurikaan tunnettu käsitettä tunnetaidot. Tunteisiin liittyvää tutkimustietoa on tullut viime vuosina todella paljon, ja tunteiden merkitys ihmisen kokonaishyvinvoinnissa on tunnistettu erittäin merkitykselliseksi. Erityisesti tunne- ja hyvinvointitaitojen osalta varhaisten vuosien vaikutus yltää pitkälle tulevaisuuteen, jopa aikuisuuteen asti. Lapsuudessa opittu omien tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen ja tunteiden kanssa toimeen tuleminen ovat tärkeä osa hyvinvointitaitoja. Hyvinvointitaidot auttavat selviämään paremmin myös haastavissa elämäntlanteissa sekä elämän erilaisissa solmukohdissa. Ihmiseksi kasvaminen on vuorovaikutusta, ja aikuiseksi kasvaminen kestää läpi elämän. Hyvinvointi rakentuu vuorovaikutuksessa, ja sen vahva kivijalka luodaan jo varhaisina vuosina. Kodin lisäksi varhaiskasvatuksella on merkittävä vaikutus sille, että lapsi saa kasvaa turvallisessa, huolehtivassa sekä kasvua, kehitystä ja oppimista tukevassa ympäristössä. Me aikuiset toimimme tässä vahvana roolimallina, Wiman kertoo ja kiteyttää asian 8-vuotiaan Matiaksen sanoihin: ” Lapsen pitää saada ensin harjoitella yhdessä aikuisen kanssa, että hän osaa sitten aikuisena tehdä samat asiat ihan itse.”

– Olen oppinut tämän kirjan kirjoittamismatkan aikana taas paljon uutta. Nähtäväksi jää muotoutuuko se joskus kirjan jatko-osaksi. Ajatuksia täytyy ensin muhitella ja antaa ajan huuhtoa mielestä edellisen kirjan pitkä ja paikoin vaativakin syntyprosessi, Wiman toteaa.

Wiman painottaa, että lapset ovat ansainneet parasta, mitä me aikuiset voimme heille tarjota oman kasvua ja kehitystä tukevan toimintamme ja ymmärryksemme
kautta.
– Omaa työtäni eteenpäin viemä voima on aina perustunut lasten aitojen tarpeiden tunnistamiseen sekä tutkitun tiedon varaan. Pyrin tekemään työtä myös sen eteen, että yhteiskuntamme arvostaisi varhaiskasvattajien työtä nykyistä enemmän ja näkisi työmme todellisen merkityksen ja arvon.

Hyvinvoiva lapsi oppii -kirjan kautta Annele Wiman vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

Miten arkea voi rakentaa niin, että lapsi tulee aidosti kuulluksi ja nähdyksi? Miten aidolle läsnäololle ja yhteyden tunteille annetaan tilaa? Millaisia asioita meidän tulisi tukea enemmän lasten arjessa? Mitä meidän tulee tietää ja tiedostaa, että lapsen hyvinvointi rakentuu riittävän vahvaksi? Miten rakennetaan toimivaa arkea ja miten jokainen lapsi tulee kohdatuksi tarpeineen ja tunteineen arjen jokaisena päivänä?

Wiman on viime vuosien aikana satsannut työssään varhaiskasvatuksen sisällön kehittämiseen hyvinvoinnin näkökulmasta. Hän käy myös luennoimassa ja kouluttaa alan ammattilaisia. Palaute on ollut todella palkitsevaa, ja moni on kokenut kirjan hyödylliseksi omassa kasvatus- ja opetustyössään.

Hyvinvoiva lapsi oppii -kirja on saatavilla kirjastoista ja kirjakaupoista. Äänikirjana teosta ei löydy, sillä kirjassa on runsaasti sisältöä avaavia kuvia, ja kirja toimii myös käsikirjana lasten hyvinvoivaan oppimiseen, Wiman kertoo.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *