| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Varmt tack från vårdnadshavarna och ledningen till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Grankulla

Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda städer genomförde hösten 2022 en enkät för vårdnadshavarna om kommunal och privat småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

 

Vårdnadshavarna är i huvudsak mycket nöjda med småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i huvudstadsregionen. Detta framgår av kommunernas enkät. Enheterna har även fått sina enhetsvisa resultat. Resultaten utnyttjas vid utvecklingen av verksamheten inom småbarnspedagogiken. Man ämnar genomföra enkäten nästa gång år 2024. Man kan bekanta sig med Grankullas kommunvisa resultat på Grankullas hemsidor.

Tacket för de goda resultaten i enkäten tillhör personalen, som gör sitt arbete med stark professionalitet och värme. Detta framgår ur vårdnadshavarnas öppna svar, av vilka några utdrag nedan.

”Vi har varit mycket nöjda överlag, och vårt barn trivs jättebra.”

”Vi har varit väldigt nöjda med hela personalen på dagiset. Det känns alltid bra att lämna barnet där och jag får alltid mycket och väldigt detaljerad information om dagens lopp.”

”Stort tack till er, ni är jätteviktiga människor och gör fint arbete med våra barn varje dag. Vårt barn trivs mycket bra i dagis och han lär sig hela tiden nya färdigheter där.”

”Ingenting att klaga på. Ni gör ett bra och värdefullt arbete! Fortsätt som tidigare.”

I servicenätverket inom småbarnspedagogik sker ändringar sommaren 2023 då Metsämajan päiväkoti samt förskolegruppen Oasen avslutar sin verksamhet och nya Tammikummun päiväkoti inleder sin verksamhet. Barninvalen inför hösten är igång och exempelvis platserna i Språkbadsdaghemmet samt i de privata enheterna Lyan och Grytet börjar vara fyllda inför hösten.

Som ny serviceform planeras småbarnspedagogikens klubbverksamhet att inledas i augusti 2023 som det finns mer information på annat ställe i detta nummer. För familjer för vilka det är aktuellt med inledande av småbarnspedagogiken finns det i kommunen en servicehandledare som hjälper familjerna med funderingar kring småbarnspedagogiken.

ANNIKA HIITOLA

CHEF FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *