| YLEINEN - ALLMÄN

Kolumnen: Gemenskap och sammanhållning är Grankullas trumfkort

Snart är det dags att fira ett av årets mest inväntade evenemang. Granidagen har alltsedan 1976 samlat Granibor i alla åldrar i centrum för en gemensam fest med musik, uppvisningar, marknadsvimmel och samvaro.

Evenemanget har vuxit till sig år för år och ändrat form, men ännu finns evenemangets ursprungliga idé kvar liksom en stark gemenskapskänsla, då vi en gång om året träffas på torget och är Granibor tillsammans.

Det är ju träffande att just gemenskapen eller just Graniandan är en av den nya strategins värderingar. Där står att ”Gemenskap och äkta sammanhållning är Grankullas trumfkort. Gemenskap innebär en känsla av delaktighet och trygghet för alla. Jämlikhet innebär att alla Grankullabor behandlas lika och har lika möjligheter att påverka.”

Just denna tanke om en tät gemenskap och att göra tillsammans har varit en bärande kraft under Grankullas historia. Här har man alltid gjort saker och ting tillsammans eller själv, men oftast nog för hela samhället. Med insatser av föreningar och frivilliga insatser har vi fått till stånd bl.a. sommar- och vinteridrottsplatser, förenings- och hobbyverksamhet långt innan staden, eller tidigare köpingen, ansvarat för sådant.

Idag gör vi ännu också mycket tillsammans i Grani. Vi sprider gott humör och välbefinnande på alla plan i livet. Nu då denna tanke om gemenskap och sammanhållning lyfts fram som en värdering på paradplats i stadens strategi, hoppas jag att tanken om att göra tillsammans fortsätter också framöver och stärker stadens identitet och livskraft på alla plan.

Vi träffas på torget, välkommen till Granidagen (25.5)!

MARKUS JAHNSSON,

INFORMATÖR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *