| KAUPUNKI - STADEN

Stadens nya direktörer: Samhörigheten fungerar

Grankulla stad har under våren fått två nya direktörer. Personaldirektör Maari Valli började jobba i Grankulla i februari och förvaltningsdirektör Hanna Ormio i maj.

Ormio är känner bra till Grankulla. Hon var jurist och ställföreträdande stadssekreterare i stadens tjänst redan för mer än 20 år sedan. Ormio har även sina rötter i Grankulla. Hon gick i skolan här och det har också hennes barn gjort trots att hemmet finns i Noux.

Efter tio år som förvaltningsdirektör på Vanda stad tänkte hon att hon måste hitta på något nytt så hon inte börjar stampa på stället. Grankulla var ett lätt val eftersom hon jobbat här tidigare.

– Det känns som att komma hem. Vissa av de tidigare kollegorna är kvar här, säger hon.

Arbetsbilden i Grankulla är att vara sektorchef och trots att titeln är densamma som i Vanda innehåller uppgiften ärenden på en bredare front.

– Jag hoppas att jag kan bidra med nya verksamhetssätt i Grankulla. Här kan man säkert modellera saker ännu mer och fundera på processer när det gäller exempelvis elektroniska tjänster. Bland annat kunde man använda sig mer av molntjänster.

Övergången till välfärdsområdet för med sig är en stor utmaning också i framtiden, säger Hanna Ormio.

– Alla liksom samlar sig nu och funderar på vad som nu händer i relation till välfärdsområdet. Intressebevakning och att kontaktytorna överskrids blir allt viktigare.

Doktorn i förvaltningsvetenskaper Maari Valli kommer också från en stor organisation. Hon har jobbat som HR-chef på samkommunerna Kymsote och Eteva samt HUS. Hon påpekar att även kommuner och städer står inför nytt i och med välfärdsområdena.

– Den ekonomiska balansgången i och med att finansieringen förändras kombinerat med nya uppgifter såsom sysselsättningstjänster från 2025 eller kontinuerligt ökande helhetsutgifter utmanar offentliga aktörer. Förutsättningar för att lyckas i framtiden är att kunna locka och hålla fast vid personal.

Hanna Ormio (t.v) trivdes så bra att hon skulle ha velat stanna och jobba för staden redan på 1990-talet om det hade funnits en fast anställning för en jurist. Maari Valli planerar att flytta från Hyvinge till Grankulla.
– Min man kommer härifrån och skulle gärna vilja flytta tillbaka, säger hon.

Staden har numera cirka 650 fastanställda. Cirka 180 försvann i och med att välfärdsområdena kom i årsskiftet. Det talas mycket om arbetskraftsbrist i samhället. Maari Valli konstaterar att bristen på vårdpersonal inom social- och hälsovården är svår, men att Grankulla i hennes tycke lyckats bra i till exempel skolorna. Bland annat har man avlönat personal som kommer med specialelever när de integreras i den vanliga klassen. Det är inte vanligt i huvudstadsregionen.

– Det här innebär att undervisningspersonalen har bättre möjligheter att fokusera på sitt arbete och det här underlättar lärarrekryteringen.

Gemenskap också på jobbet

Grankulla har enligt Ormio förändrats och utvecklats mycket men de goda elementen finns kvar, exempelvis den enorma gemenskapen.

– Det finns verkligen en samhörighet i staden. Det finns aktiva människor, seniorverksamhet, aktiva idrottsföreningar på ett helt annat sätt än i stora städer där man måste tänka noga efter hur man kan locka folk med i verksamheten, säger Ormio.

Det här märker man enligt Maari Valli också i arbetsgemenskapen. Människorna här är vänliga, aktiva och exceptionellt öppna.

– Det är något unikt och märks inom varje sektor.

Valli har tillsammans med stadsdirektör Christoffer Masar besökt olika arbetsplatser i staden. Hon konstaterar att hon har hittat en positiv och en lärande organisationskultur.

– Överraskande var den härliga öppenheten och uppmuntrande atmosfären. De anställda tycker staden är en bra arbetsgivare, säger hon.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *