| KAUPUNKI - STADEN

Förslag: Finskspråkigt skolcentrum till det nuvarande simhallsområdet

Samhällstekniska utskottet och det finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik kommer att behandla ett förslag nästa vecka om att placera ett finskspråkigt skolcentrum på det nuvarande simhallsområdet. Ett annat alternativ som diskuterats var Saharas plan.

Ur pedagogisk och funktionell synvinkel föreslås en enhetsskola för förskola och årskurserna 1-9 med över tusen finskspråkiga elever. Enligt bildningens uppskattning skulle elevantalet för enhetsskolan år 2040 vara mellan 1 070 och 1 150 elever.

Enligt dessa uppskattningar skulle kostnadsramen för den nya enhetsskolan vara 64,2 – 69 miljoner euro.

– Dessutom är det nödvändigt att renovera Kasavuori skolcentrum, men behovet av utvidgning skulle försvinna, konstateras det i förslaget.

Om högstadiet flyttas från Kasavuori behövs ingen ny A-flygel byggas. A-flygeln skulle kunna rivas (900 m²) och bara en del av den år 1966 byggda delen (2 200 m²) skulle renoveras eller ersättas med nybyggnation. Kostnadsuppskattningen är cirka 8 – 10 miljoner euro.

Vid diskussionsmötet om skolinvesteringar den 15.5. uppmanade stadens förtroendevalda staden också att undersöka möjligheten att placera en ny simhall i anslutning till den nya skolan. I förslaget konstateras att när detta övervägs måste det beaktas att simhallen inte ingår i den ursprungliga projektplaneringen, behovsutredningen eller planläggningen.

– Om beslut fattas om att koppla byggandet av en ny simhall till skolprojektet skulle det försena starten av skolprojektet. Att koppla den nya simhallen till skolprojektet skulle heller inte ge betydande kostnadsfördelar. Om den nuvarande simhallen rivs och ersätts med en ny simhall behöver den nya hallen inte nödvändigtvis placeras på samma plats eller ens på samma tomt. Detta bör övervägas noggrant, sägs det i förslaget.

Enligt stadens informatör Markus Jahnsson kommer förslaget att behandlas i olika organ under våren och eventuellt också under hösten.

– Det är fråga om ett verkligen omfattande projekt i Grankullas omfattning och det behöver en mycket grundlig genomgång både i samhällstekniska utskottet och det finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik innan ärendet är färdigt för behandling i stadsstyrelsen och senare i stadsfullmäktige, säger han.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *