| YLEINEN - ALLMÄN

Kolumnen: Mer än 100 energieffektiva förbättringar på 10 år

Grankulla stad har som mål att minska fastigheternas energiförbrukning med 25 procent och vara en kolneutral stad år 2030. På lokalcentralen har vi redan länge jobbat för att uppnå det här målet. Det är möjligt att uppnå energisparmålet, men för att förverkliga planerna krävs mycket arbete och pengar.

Åren 2020-2029 genomför vi mer än 100 åtgärder som förbättrar energieffektiviteten. Kostnaden för det här är mer än fem miljoner euro. Åtgärderna betalar sig tillbaka som minskad energiförbrukning och det har en stor betydelse för att minska klimatutsläppen.

De största åtgärderna som förbättrar energieffektiviteten görs i samband med stora renoveringar och de mindre som separata projekt. Saneringen av ungdomsgården innebar också flera energieffektiva förbättringar och övergång till jordvärme. Daghemmet Ekkulla blir färdigt i början av sommaren och det får solpaneler och jordvärme. Solpaneler kommer också i år till Lilla Akademins och Sansåkers daghem. Fasadrenoveringen av Svenska skolcentrum innebär att byggnadens energieffektivitet förbättras med mer än 50 procent när värmeisoleringen förnyas och förbättras i ytterväggen och vindsbjälklaget. En motsvarande fasadrenovering planeras också i Kasavuoren koulukeskus inom de kommande åren.

Flera viktiga projekt, såsom exempelvis modernisering av ishallens teknik och förbättring av energieffektiviteten, är i planeringsstadiet. Ett annat projekt som planeras gäller bollhallen/befolkningsskyddsrummet. Där ska ventilationssystemet förnyas så att kondensvärme och tillvaratagande av värme utnyttjas i uppvärmningen samt i torkningen av tilluften. Just nu är det stora befolkningsskyddet eluppvärmt och kondensvärmen, som man vill tillvarata, utnyttjas inte.

I början av 2023 lät vi två studerande på yrkeshögskolan Metropolia att göra upp en planeringsguide för dem som överväger att skaffa solpaneler. Vi kommer att använda guiden i våra projekt och vi förbättrar den vid behov för projekten. En artikel om guiden finns här.

Hösten 2022 steg priset på el betydligt och dessutom uppmanades alla att minska sin energiförbrukning. I Grankulla sänkte vi temperaturen i fastigheterna, den andra bastun i simhallen stängdes av och många små åtgärder genomfördes. Effekten av detta var betydande. I oktober-april sparade vi cirka 15 procent el och 20 procent fjärrvärme jämfört med året innan. De som använder fastigheterna gav i huvudsak positiv och förstående respons.

Elektriciteten som Grankulla stad köper produceras med vindkraft, som är förnybar energi och koldioxidfri.

TOMI SALMINEN

BYGGCHEF

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *