| KAUPUNKI - STADEN

Metropolian opiskelijat kehittivät aurinkopaneelioppaan kaupungille

Keväällä 2023 rakennusarkkitehtiopiskelijat Julia Silvennoinen ja Tiia Viitanen kehittivät aurinkopaneelien suunnitteluoppaan innovaatioprojektissa, joka tehtiin yhteistyössä Kauniaisten kaupungin ja Metropolian Ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Innovaatioprojekti on kurssi, joka kuuluu Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaan kolmannen vuosikurssin kevätlukukaudella. Innovaatioprojektissa opiskelijat kehittävät kahden hengen ryhmissä organisaation toimintaa opiskelijavetoisesti. Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden projektinhallintakykyjä, innovointitaitoja sekä luoda kontakteja koulu- ja työmaailman välillä. Projektia ohjasi koulun puolesta arkkitehti ja lehtori Jarkko Könönen, sekä Kauniaisten kaupungin puolesta tilaajana rakennuttajapäällikkö Tomi Salminen.

Tiia Viitasen (vas.) ja Julia Silvennoisen mukaan kiinnostus ja kysyntä aurinkoenergiaa kohtaan Kauniaisissa vaikuttaa olevan kasvussa. Heidän neuvonsa ihmisille, jotka pohtivat aurinkopaneeleja on, että etukäteen kannattaa kunnolla selvittää mikä on kohteen tarve kuten paneeleiden määrä, oma kulutus ja mitä markkinoilla on tarjolla. Tehokkaampia ja edullisimpia paneeleja ja niiden hintakehitystä kuitenkaan ei voi suoraan ennakoida, vaikka kehitys on nopeaa tällä hetkellä. Mutta riski on, että menee odotteluksi, jos ei ole valmis tekemään päätöksiä vertailujen perusteella. Myös tuleva uusi teknologia kodeissa voi muuttaa kodin tai tilojen sähkönkulutusta, he lisäävät.

Projektin syntyyn vaikutti Kauniaisten kaupungin halu panostaa uusiutuvaan aurinkoenergiaan tulevissa rakennushankkeissa, sillä sen mahdollisuuksien selvittäminen ja lisääminen on tärkeä päämäärä kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa. Innovaatioprojektin tavoitteena oli tuottaa suunnitteluohje, josta löytyy kootusti tietoa aurinkopaneeleiden sijoittelusta ja eri vaihtoehdoista, ja jota voitaisiin hyödyntää jatkossa erilaisissa julkisissa rakennusprojekteissa. Aihe on laaja, ja projekti rajattiin koskemaan aurinkopaneelien suuntausta ja sijoittelua eri rakennusosiin yleisellä tasolla.

Lopputuotteena projektissa syntyi pdf-muotoinen Aurinkopaneelit -pieni suunnitteluopas, joka sisältää yleistä tietoa aurinkopaneeleista ja niiden sijoittelusta. Oppaassa on myös pohdittu sekä luonnosteltu erilaisia sijoitusvaihtoehtoja eri rakennusosiin, kuten esimerkiksi julkisivuihin ja markiiseihin. Aurinkopaneelien sijoitusvaihtoehtoja on havainnollistettu käyttämällä viitteellisenä esimerkkikohteena Kasavuoren koulukeskusta. Oppaan loppuun on koottu lyhyt listaus huomioon otettavista asioista, kun suunnitellaan mahdollista aurinkopaneelien asennusta rakennukseen. Suunnitteluopas pyrittiin suunnittelemaan kompaktiin ja helppolukuiseen muotoon niin, että siitä on hyötyä mahdollisimman monelle lukijalle.

Yhteistyö Kauniaisten kaupungin kanssa oli opiskelijoille todella antoisaa, sillä se antoi mahdollisuuden perehtyä aurinkoenergiaan ja siihen, miten aurinkopaneelit voidaan ottaa osaksi arkkitehtuuria. Uusiutuva energia sekä aurinkopaneelien potentiaalin tutkiminen on hyvin tärkeää sekä ajankohtaista, ja projekti oli opiskelijoille hieno mahdollisuus päästä kehittämään aurinkoenergian ja arkkitehtuurin yhdistämistä yhdessä Kauniaisten kaupungin kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *