| YLEINEN - ALLMÄN

Ny understödsform till lokala kulturaktörer – konstnärsrummet på Villa Junghans

Grankulla stads kulturtjänster vill erbjuda ett arbetsrum på Villa Junghans för lokala kulturprojekt.

Villa Junghans ligger på adressen Leagränden 4 och huset används av lokala seniorföreningar och hyrs ut för möten, seminarier och festevenemang. I husets övrevåning finns Grankullas musikfests kontor och där finns även ett rum på cirka 20 kvadratmeter som stått tomt sedan kultur- och fritidsavdelningens administration flyttade till stadshuset i början av 2023.

– Lokala kulturaktörer kan ansöka om att använda rummet under hösten 2023 och våren 2024. Rummet kan användas som arbetsutrymme eller ateljé, meddelar staden.

Arbetsrumsbidraget beviljas privatpersoner som är permanent bosatta i Grankulla. Bidraget beviljas för kulturverksamhet som stämmer överens med Grankulla stads värderingar och främjar uppnåendet av de strategiska målen.

Vid beviljandet av bidraget bedöms kvaliteten och omfattningen av sökandens verksamhet.

Beviljandet av bidraget förutsätter att sökanden lämnar in en ansökan. Ansökan med bilagor måste komma till stadens registratur inom ansökningstiden. Försenade ansökningar kommer inte att behandlas. Arbetsrumsbidraget söks med hjälp av en blankett som kan erhållas på stadens webbplats.

Ansökningstiden går ut den 31 juli 2023. Välfärdsutskottet fattar beslutet om fördelningen av konstnärsrummet 30.8.2023. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *