| KAUPUNKI - STADEN

Förslaget om skolcentrum behandlas av stadsstyrelsen nästa onsdag

Stadsstyrelsen kommer att behandla byggandet av det finskspråkiga skolcentret vid ett extra sammanträde på onsdag. Avsikten är att placera det finskspråkiga skolcentret på det nuvarande simhallsområdet. Enligt förslaget planeras inte det nya skolbygget för årskurserna 0-9.

Enligt föredragningslistan kommer stadsstyrelsen att besluta att föreslå för fullmäktige att investeringsprojektets utgångspunkter godkänns som ett principbeslut, med hänsyn till bland annat följande faktorer i planeringen: 

Den nya skolbyggnaden, Mäntymäki-skolan och Kasavuori-skolan beaktas när hela den finskspråkiga undervisningsverksamheten planeras och bereds. Den nuvarande simhallen kan rivas, men placeringen av en ny simhall ska endast föreslås på principnivå.

I beredningen sägs också att även medborgarinstitutets behov beaktas, men skolornas behov och stadens långsiktiga ekonomi- och investeringsplanering inklusive tidtabell prioriteras.

Samhällstekniska utskottet beslutade vid sitt möte förra veckan att remittera förslaget om att placera ett finskspråkigt skolcentrum på det nuvarande simhallsområdet för vidare beredning. Dagen därpå föreslog det finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik att stadsstyrelsen ska be stadsfullmäktige att fatta ett principbeslut i frågan. 

Utskottet beslutade att föreslå för stadsstyrelsen att den ska föreslå som principbeslut till stadsfullmäktige att det nya finskspråkiga skolcentret placeras på det nuvarande simhallsområdet och att skolcentret planeras som en skola för förskole- och grundskoleklasserna 1–6. 

Både samhällstekniska utskottet och det finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik önskade att det fattas ett principbeslut om en ny simhall på samma område. När det gäller Kasavuori-fastigheterna önskar utskotten att byggnaderna byggs om, vilket innebär att högstadiet skulle vara kvar vid Kasavuori.

Vi rapporterar mera om hur ärendet framskrider i skolnumret i augusti.

Läs mera: Föredragningslista

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *