| YLEINEN - ALLMÄN

Staden: Lönerna inom småbarnspedagogiken höjs i Grankulla

Staden har fattat beslut om allokeringen av den lokala justeringspotten som ingår i kollektivavtalet. Från och med lönebetalningen i juni får de anställda förhöjd lön. Löneförhöjningen berör i sin helhet flera olika yrkesgrupper, men staden har beslutat att särskilt rikta förhöjningarna till småbarnspedagogiken och bland annat skolornas speciallärare.

I Grankulla har förhöjningarna koncentrerats till bland annat lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik, språk- och kulturlärarna samt även daghemsbiträdena, familjedagvårdarna och barnskötarna.

Från och med juni är den uppgiftsrelaterade lönen till exempel för en lärare inom småbarnspedagogik 3 075,24 euro och för en speciallärare inom småbarnspedagogik 3 421,45 euro. I gymnasiet är lönen för en behörig speciallärare i tjänsteförhållande 4 230,86 euro och i grundskolan 3 424,27 euro. Ovanpå den uppgiftsrelaterade lönen kommer eventuellt erfarenhetstillägg eller motsvarande tillägg.

Nästan hela personalen som omfattas av kollektivavtalen inom den offentliga sektorn får en engångspott på 467 euro i juni. Personalen inom småbarnspedagogiken får därutöver 120 euro och lärarna 150 euro.

– I stället för särskilda rekryteringstillägg eller motsvarande vill vi i Grankulla erbjuda personalen inom småbarnspedagogiken en konkurrenskraftig grundlön, exceptionellt bra dimensionering av personalen i daghemmen och fungerande ledarskap. På det här sättet skapar vi en utmärkt grund för varaktiga anställningsförhållanden, vilket är en faktor som ökar personalens arbetshälsa och är till stor fördel för Grankullabarnen, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

– Vi har i allmänhet velat satsa på småbarnspedagogiken och undervisningen eftersom vi är övertygade om att fostran och utbildning möjliggör att alla barn kan vara likvärdiga medlemmar av samhället. På det här sättet kan också Finland fortsättningsvis vara ett konkurrenskraftigt land, tillägger han.

Den förhöjda lönebetalningen sker från och med i juni.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *