| KAUPUNKI - STADEN

Kostnadstaket för stadsbanan oförändrat – infartsparkeringen byggs av staden

Stadsfullmäktige godkände på måndagskvällen en ändring i avtalet om stadsbanan mellan Trafikledsverket samt Esbo och Grankulla stad. Ändringen berör stadsbanan, byggplaneringen samt byggandet av separata byggprojekt. 

Parterna har tvingats se över avtalet på grund av de stigande utgifterna i och med det rådande världsläget som har haft en betydande inverkan på byggkostnaderna. 

I november 2020 godkände stadsfullmäktige i Grankulla det ursprungliga avtalet om stadsbanan, men beslutade om ett kostnadstak, enligt vilket staden ska betala maximalt 27,5 miljoner euro för projektet.

Ändringen som nu godkändes gäller för avtalet om Esbo stadsbana samt byggplaneringen och byggandet av de separata byggprojekt som hänför sig till avtalet. Villkoret för godkännandet är att Esbo stad och Trafikledsverket också godkänner samma ändring i avtalet.

Fullmäktige beslutade att lösgöra byggandet av infartsparkeringen till en egen entreprenad. Grankulla stads finansieringsandel av stadsbanan skulle då vara den summa som stadsfullmäktige ursprungligen förutsatte, 27,5 miljoner euro, men i den kostnaden ingår alltså inte infartsparkeringen.

Fullmäktige fastslog att parkeringsfrågan tidigast blir aktuell efter att järnvägsprojektet står klart, uppskattningsvis år 2027.

Byggandet av ett nytt skolcentrum behandlades inte av fullmäktige vid det sista mötet före semestrarna, men däremot beviljades ett tilläggsanslag på 142 000 euro till finskspråkiga undervisningsväsendets driftsekonomidel år 2023 för kostnaderna som orsakas av evakueringslokalerna i Työväen Akatemia och Odenwall.

Stadsfullmäktige väntas behandla skolcentrumfrågan i början av hösten. I stadsstyrelsen behandlas frågan på onsdag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *