| KAUPUNKI - STADEN

Förträffliga förbättringsförslag i trygghetsenkät

Staden fick värdefull information om stadsbornas upplevda trygghet och otrygghet i en enkät som genomfördes i början av året. Sammanlagt kom det in 157 svar.

Grankulla stads markanvändningsingenjör Aicha Löf och välfärdskoordinator Taru Ikäheimonen har nu gått igenom svaren.

– De flitigaste svararna finns i åldersgruppen 41–65. Nästan 17 % av dem som svarade upplever Grankulla som tryggt även om man kan anta att man känner det som viktigare att rapportera otrygghet än trygghet, säger Löf efter en granskning av resultaten.

Utgående från enkäten kan man dela in svaren i fyra kategorier: trafiksäkerhet, persontrygghet, underhåll och oklassificerat. Nästan hälften av svaren hade med trafiksäkerhet att göra och i synnerhet med att bilisterna kör för fort i Grankulla och skapar otrygghet genom det. Förbättringsförslag var bland annat fler farthinder, STOP-märken och övergångsställen på vägar som saknar dem.

– Det är alla utmärkta förslag och vi vidarebefordrar dem. Jag anser ändå att den största förändringen bör ske i förarnas inställning. Här gäller det för ganska många förare att se sig i spegeln, konstaterar Taru Ikäheimonen.

Den näststörsta svarsgruppen gällde persontrygghet. Köpcentret och Thurmannsparken upplevdes i enkäten som de mest otrygga platserna. Narkotikahandel och påverkade människor på de här ställena upplevdes som otrygghetsfaktorer. Till båda ställena önskade man fler vuxna för att ingripa i osakligt beteende och i synnerhet i parken mer belysning samt en omplacering av sittgrupperna och bänkarna.

– Det är idag en hög tröskel att ensam ingripa i en stor grupps beteende om man inte kan vara säker på att få stöd av andra vuxna. Det är lättare att bara passera och ta en omväg än att utsätta sig för eventuellt våld. Det här är helt förståeligt. Samtidigt ger vi grönt ljus för dåligt uppförande och godkänner det i tysthet, säger Ikäheimonen och fortsätter: Det här skulle kräva en vilja av vår stads vuxna att gemensamt förändra riktningen.

Någon föreslog ordningsvakter som patrullerar i köpcentret och parken på kvällar och helger.

– Själv ser jag ändå att vi borde ingripa i orsakerna och inte sätta plåster på följderna. Vad är det som får ungdomar och vuxna att bete sig så fult mot andra och knarka – och hur kan vi påverka det? säger Ikäheimonen.

Det är meningen att med stöd av enkäten ta sig an åtgärder som ökar tryggheten.

– Vissa av sakerna som kom fram i enkäten är det lätt att åtgärda med snabb tidtabell. De underhålls- och trafikförslag som markerats på kartan gör vi upp en lista på och med hjälp av den kan vi granska förändringsmöjligheterna noggrannare, säger Löf.

Projektingenjör Anna Ahtila på kommuntekniken vill berömma stadsborna för uttömmande deltagande. Det står enligt statistiken bra till med trafiksäkerheten i Grankulla men det finns alltid läge för förbättring. I enkäten fanns många slags förbättringsförslag för trafiksäkerheten och kommuntekniken bedömer under sommaren om de går att förverkliga. Stora förändringar i trafikmiljön görs i allmänhet i samband med saneringar men mindre förbättringar genomför kommuntekniken året om. Trafiksäkerheten berör alla och en god trafiksäkerhet skapar man genom att samarbeta.

– Nu vet vi ändå vad det lönar sig att börja planera för att öka trygghetskänslan i vår stad, säger Taru och Aicha.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *