| KAUPUNKI - STADEN

Turvallisuuskyselyssä nousi esille hyviä parannusehdotuksia

Alkuvuodesta järjestetty turvallisuuskysely kuntalaisille antoi kaupungille arvokasta tietoa kuntalaisten kokemasta turvallisuudesta ja turvattomuudesta. Vastauksia saatiin yhteensä 157 kpl.

Yhdyskuntatoimen maankäyttöinsinööri Aicha Löf sekä hyvinvointikoordinaattori Taru Ikäheimonen ovat käyneet tuloksia läpi kyselyn päätyttyä.

– Ahkerin vastaajaryhmä löytyi 41–65 -vuotiaiden joukosta. Lähes 17 % vastaajista koki Kauniaisen turvallisena, joskin voidaan olettaa, että turvattomuudesta koettiin tarpeellisemmaksi raportoida kuin turvallisuudesta, arvioi Löf tuloksia katsellessaan.

Kyselyn vastausten perusteella vastaukset voitiin luokitella neljään eri kategoriaan: liikenneturvallisuuteen, henkilöturvallisuuteen, kunnossapitoon sekä luokittelemattomiin. Lähes puolet vastauksista liittyivät liikenneturvallisuuteen ja erityisesti siihen, että autoilijat ajavat Kauniaisissa yli nopeusrajoitusten ja luovat siten turvattomuutta kanssakulkijoille. Parannusehdotuksiksi nähtiin mm. hidastetöyssyjen lisäämistä, STOP-merkkejä ja jalkakulkuväylän rakentamista teille, josta se vielä puuttuu.

– Nämä ovat kaikki erinomaisia ehdotuksia, jotka viemme eteenpäin. Näkisin kuitenkin, että suurin muutos tulisi tapahtua autoilijoiden asennepuolella. Tässä olisi peiliin katsomisen paikka aika monella kuskilla, toteaa Taru Ikäheimonen.

Toisiksi suurin vastausrypäs oli henkilöturvallisuuteen liittyvät asiat. Näistä turvattomiksi paikoiksi erottui kyselyn pohjalta erityisesti Thurmanninpuisto sekä kauppakeskus. Huumekauppa sekä päihtyneet ihmiset koettiin näissä paikoissa turvattomuutta aiheuttaviksi asioiksi. Kumpaankin paikkaan toivottiin lisää aikuisia, jotka puuttuisivat asiattomaan käytökseen sekä puistoon erityisesti lisävalaistusta sekä pöytäryhmien tai penkkien uudelleensijoittelua.

– Tänä päivänä on aika iso kynnys lähteä puuttumaan ison joukon toimintaan yksin, jos ei voi olla varma, että saa tukea muista aikuisista. On helpompi kävellä ohi ja kiertää kaukaa kuin altistaa itsensä mahdolliselle väkivallalle. Tämä on täysin ymmärrettävää. Samalla annamme kuitenkin huonolle käytökselle tilaa ja hyväksymme sen hiljaisesti, pohtii Ikäheimonen ja jatkaa edelleen: Tämä vaatisi meidän kaupunkimme aikuisilta halua lähteä yhteisesti muuttamaan suuntaa.

Ehdotukseksi heitettiin myös ajatus järjestyksenvalvojista, jotka partioisivat kauppakeskuksessa sekä puistossa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

– Itse näkisin kuitenkin, että pyrkisimme puuttumaan syihin emmekä laastaroimaan seurauksia. Mikä saa nämä nuoret ja aikuiset käyttäytymään törkeästi muita ihmisiä kohtaan sekä käyttämään huumeita – ja miten voimme vaikuttaa siihen? kysyy Ikäheimonen.

Kyselyn perusteella kunnassa on tarkoitus tarttua turvallisuutta lisääviin toimenpiteisiin.

– Joihinkin kyselyssä nousseisiin asioihin on helpompi puuttua nopeammalla aikataululla. Kartalle merkityt kunnossapito- ja liikenneasioihin liittyvät parannusehdotukset kerätään palautteiden perusteella listaksi, jonka avulla voidaan tutkia tarkemmin muutosmahdollisuuksia, kertoo Aicha Löf.

Kuntatekniikan Anna Ahtila haluaa kiittää kuntalaisia kattavasta osallistumisesta. Kauniaisten liikenneturvallisuus on tilastojen valossa hyvällä tolalla, mutta aina on tilaa parantaa. Palautteissa olikin laaja kirjo parannusehdotuksia liikenneturvallisuuteen ja niiden toteutettavuus tullaan arvioimaan kuntatekniikassa kesän aikana. Isot liikenneympäristöön vaikuttavat muutokset tehdään yleensä saneerausten yhteydessä, mutta pienempiä parannuksia kuntatekniikka tekee ympäri vuoden. Liikenneturvallisuus on kaikkien asia ja hyvä liikenneturvallisuus tehdään yhteen hiileen puhaltamalla.

– Nyt kuitenkin tiedämme, mitä asioita on jatkossa hyvä lähteä suunnittelemaan turvallisuuden tunteen lisäämiseksi tässä kaupungissa, vahvistavat Taru ja Aicha.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *