| KAUPUNKI - STADEN

Jannie och Ida är ambassadörer för hållbar utveckling

Grankulla har förbundit sig vid ambitiösa miljömålsättningar. Målet är att vara en kolneutral stad till år 2030. Sedan i våras sprider projektkoordinator Jannie Cordeiro och Ida Torvinen budskapet om hållbar utveckling i stadens skolor.

Duon leder projektet Resurssmarta grundskolor och gymnasier i Grani. Projektet är en del av Undervisningsstyrelsens utvecklingsprojekt inom hållbarhetsfostran.

– Kort kan man säga att vi strävar efter att styra skolorna in på stadens miljölinje och målet är också att få olikspråkiga skolor att samarbeta inom ämnet, säger Jannie Cordeiro.

Ida Torvinen, som började arbeta med uppgiften i mars, jobbar på Kauniaisten lukio och Gymnasiet Grankulla samskola tillsammans med lärare och elever. Jannie Cordeiro jobbar i grundskolorna och hon började i april. Kontoret finns på ungdomsgården. Syftet är att hjälpa och stödja samarbetet samt öka miljö- och hållbarhetsmedvetenheten.

Jannie Cordeiro (t.v) och Ida Torvinen konstaterar att höstens temadagar sannolikt ordnas som mässor och de äldre eleverna kan delta i olika föreläsningar längs med dagen. För grundskoleleverna bör innehållet vara mer praktiskt: man bygger fågelholkar och går ut i naturen.

En viktig del av projektet är att eleverna jobbar tillsammans.

– Målet är att förverkliga målsättningar och åtgärder i stadens resurssmarta färdplan i skolornas verksamhet, förstärka kopplingen mellan skolornas åtgärder och stadens mål samt utveckla sektorernas samarbete. Projektet stöder samtidigt stadens miljömål för ett kolneutralt Grankulla 2030, säger Ida Torvinen.

Temadagar på kommande

Under projektets gång kommer man att bland annat förverkliga Case-projekt tillsammans med eleverna och olika slags temadagar.

– Stadens program för att minska utsläppen utgör ramarna för arbetet. Vi håller på att utveckla en gemensam temadag för alla skolor i Grani i november. Det övergripande temat är Resurssmarta Grani, säger Ida.

En av temadagarna, cyklingsdagen, genomfördes redan i maj.

– Alla skolor var med och i alla skolor fanns det bland annat cykelservice dit eleverna kunde ta sin cykel för service. Det var jättekul och också lärarna lät sina cyklar få en vårgenomgång, säger Jannie.

Intresserar unga

Båda tycker att miljöfrågor intresserar ungdomar. Ida berättar att exempelvis Kauniaisten lukio har en grupp för hållbar utveckling med 13 elever. Gymnasisterna har enligt Jannie ganska stor kunskap om miljöfrågor och en vilja att agera.

– Vi hoppas på att visa genom exempel, att man visar vad man kan göra, säger Ida.

Projektkoordinatorerna samarbetar exempelvis också med miljöenheten och samhällstekniken. Koordinatorerna funderar till exempel på var man kan behöva nya kärl för avfallssortering.

– Kost- och renhållningstjänsterna samarbetar vi också med, det vill säga med dem vars verksamhet påverkar skolorna. Det här är ett omfattande och sektoröverskridande projekt, säger Ida.

Målet är också att praxis, åtgärder och attityder stannar kvar efter att projektet är över våren 2024.

– Förhoppningsvis känner elever, lärare och personal att de har information och kunskap att agera i de här frågorna också i framtiden. Det finns hopp, säger Jannie.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Projektets målsättningar

  • Skolornas elever och personal förverkligar i den verksamhet som förknippas med skolans normala verksamhet och undervisning målsättningar och åtgärder i stadens resurssmarta färdplan.
  • Förverkligandet av åtgärderna kopplas till skolans vardag, olika sektorers arbetsplanering och stadens miljöledning.
  • Skolornas och stadens samt andra sektorers sektorsövergripande samarbete utvecklas och förstärks och de olika aktörernas roller och ansvar blir klarare.
  • Målsättningarna för Grankullas mål att vara kolneutralt 2030 framskrider väl i skolorna och det sätter också fart inom andra sektorer i staden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *