| KAUPUNKI - STADEN

Jannie ja Ida ovat kestävän kehityksen lähettiläitä

Kauniainen on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Keväästä lähtien hankekoordinaattorit Jannie Cordeiro ja Ida Torvinen ovat kestävän kehityksen asialla kaupungin kouluissa.

He vetävät Resurssiviisaat Granin lukiot ja peruskoulut -hanketta, joka on osa Opetushallituksen ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kehittämishanketta.

– Lyhyesti voi sanoa, että pyritään saamaan koulut kaupungin ilmastolinjalle ja tavoitteena on myös saada erikieliset koulut tekemän yhteistyötä tämän asian suhteen, Jannie Cordeiro sanoo.

Ida Torvinen, joka aloitti tehtävässä maaliskuun alussa, työskentelee Kauniaisten lukiossa ja Gymnasiet Grankulla samskolassa yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Jannie Cordeirolla on peruskoulut työalueena. Hän aloitti huhtikuussa. Toimisto löytyy nuorisotalolta.

Tarkoitus on auttaa ja tukea yhteistyötä sekä lisätä ilmasto- ja kestävyystietoutta ja tärkeänä osana hanketta on opiskelijoiden osallistuminen yhdessä tekemiseen.

– Tavoitteena on toteuttaa koulujen toiminnassa kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteita ja toimenpiteitä, vahvistaa koulujen toimenpiteiden yhteyttä kaupungin asettamiin tavoitteisiin, sekä kehittää toimialojen yhteistyötä. Samalla hanke tukee kaupungin ilmastotavoitteita kohti hiilineutraalia Grania vuoteen 2030 mennessä, Ida Torvinen sanoo.

Teemapäiviä järjestetään

Hankkeen aikana tullaan toteuttamaan mm. Case-projekteja yhdessä opiskelijoiden kanssa, sekä erilaisia teemapäiviä.

– Kaupungin päästövähennysohjelmat antavat raamit työlle. Me olemme nyt esimerkiksi suunnittelemassa marraskuulle kaikkien koulujen yhteistä teemapäivää, jossa Reurssiviisas Grani on kattoteemana, Ida kertoo.

Jannie Cordeiro (vas.) ja Ida Torvinen toteavat, että syksyn teemapäivä tullaan luultavasti järjestämään messuina ja vanhemmat oppilaat voivat osallistua eri luentoihin päivän aikana. Peruskoulun oppilaille pitää olla käytännöllinen lähestymistapa: rakennetaan linnunpönttöjä ja käydään luonnossa.

Yksi teemapäivä on jo vietetty, eli pyöräilypäivä toukokuussa.

– Kaikki koulut olivat mukana ja kaikissa kouluissa oli mm. pyörähuolto-asema, mihin oppilaat saivat tulla huoltamaan pyöriä. Se oli tosi kivaa ja myös opettajat kävivät laittamassa pyörät kevätkuntoon, Jannie toteaa.

Kiinnostaa nuoria

Ilmastoasiat kiinnostavat heidän mielestä nuoria. Ida kertoo, että esimerkiksi Kauniaisten lukiossa on opiskelijoiden Kestävän kehityksen ryhmä, johon kuuluu 13 opiskelijaa. Lukiolaisilla on Jannien mukaan aika paljon tietoa ilmastoasioista. Ja myös halu toimia.

– Toivotaan esimerkin kautta opastamista, että näytetään mitä voidaan tehdä. Ja se on meillä hyvän toiminnan paikka, Ida sanoo.

Projektikoordinaattorit tekevät yhteistyötä myös esimerkiksi ympäristötoimen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Koordinaattorit miettivät mm. mihin tarvitaan uusia jäteastioita lajitteluun.

– Ruoka – ja puhdistuspalvelujen kanssa tehdään myös yhteistyötä, eli niiden kanssa, joiden toiminta vaikuttaa kouluihin. Tämä on laaja-alainen ja läpileikkaavana projekti, Ida sanoo.

Tavoitteena on myös, että käytännöt, toimenpiteet ja asenteet jäävät myös projektin jälkeen kun se loppuu keväällä 2024.

– Toivottavasti oppilaat, opettajat ja henkilökunta tuntevat että heillä on se tieto ja taito toimia näissä asioissa myös tulevaisuudessa. Toivoa on, Jannie toteaa.

Hankkeen tavoitteet

  • Koulujen opiskelijat ja oppilaat sekä henkilöstö toteuttavat toiminnassaan kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka linkittyvät koulun normaaliin toimintaan ja opetukseen.
  • Toimenpiteiden toteuttaminen linkittyy koulujen arkeen, eri toimialojen työn suunnitteluun sekä kaupungin ympäristöjohtamisen kokonaisuuteen.
  • Koulujen ja kaupungin muiden toimialojen välinen poikkihallinnollinen yhteistyö kehittyy ja vahvistuu, ja eri toimijoiden väliset roolit ja vastuut työssä selkeytyvät.
  • Kauniaisten kaupungin tavoitteena oleva hiilineutraalius 2030 -tavoitteet etenevät hyvin koulujen osalta ja vauhdittuvat myös muilla kaupungin toimialoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *