| KAUPUNKI - STADEN

Må bra -undervisning med i läroplan för lågklasserna

Undervisning i välbefinnande färdigheter börjar bland yngre elever hösten 2023. Grankulla är först ut med undervisningen för lågklasserna. I högklasserna har staden varit en föregångare inom genren redan i flera år.

Grankulla har nu tillsammans med staden Äänekoski utformat en läroplan för välmåendeundervisningen i lågklasserna.

–Flera kommuner har välmående-temalektioner en gång i månaden, men mig veterligen har ingen ett så utarbetat material som vi har eller regelbundna Må bra-lektioner varje vecka, berättar läraren Cecilia Alameri, som jobbat med välmåendelektioner redan en längre tid.

Hon har varit med och utvecklat lågklassernas läroplan och tycker att det är fint att Grankulla vågat satsa på detta och haft vilja att utveckla undervisningen.

– I och med den utökade undervisningen i välmående hoppas jag att vi i grundskolan kan ge eleverna de verktyg de behöver för att må bra och för att stärka sin psykiska och sociala hälsa. Känslohantering och socialkompetens såsom kamratfärdigheter är någonting som man inte kan bli för bra på, utan man utvecklas hela tiden, säger hon.

I skolornas vardag märks fortfarande sviterna av pandemin.

– Det handlar om att elever kan ha svårt att se andra i ögonen, uttrycka sig muntligt eller läsa av andras kroppsspråk. Under pandemin jobbade man mest självständigt vilket också syns i barnens och ungdomarnas förmåga att samarbeta och dela med sig.

Allmänt mår eleverna i Grankulla ungefär som elever runt om i landet.

– När vi ser på resultaten från skolhälsoenkäten 2021 ser vi att det är en lite högre andel elever här som känner ångest än i resten av Finland. Samtidigt säger sig en lite större andel här vara nöjda med livet i jämförelse med hela landet. Förändringar i samhället, internationella kriser och klimatförändringar oroar eleverna. Men främst är vi i skolan oroliga för den prestationsångest eleverna känner redan i lågklasserna. Barn och unga har inte längre ett synsätt att allt ordnar sig, utan redan i lågklasserna pratar elever om andra stadiets utbildning. För oss i skolan är detta helt ofattbart. Det finns så många fina utbildningar man kan söka till efter grundskolan och oändliga möjligheter.

Cecilia Alameri är lärare i hälsokunskap och positivpedagogik och välmående, eller kort och gått lärare i välmående vid Hagelstamska skolan. Där har hon jobbat sedan 2018. Hon har även parallellt jobbat ett läsår i språkbadet i Kasavuori.

Hur kan en Må bra -lektion gå till?

– En lektion börjar med en närvaroövning för att rikta fokus till här och nu. Det är viktigt att lägga bort telefoner, datorer samt stressande tankar för att sedan kunna fokusera på dagens tema. Det kan handla om t.ex. känslor, drömmar, relationer eller kommunikation. Lektionen ser ut på olika sätt, det kan vara en djupdykning i dig själv eller ett grupparbete där man får öva på olika roller och att ta ansvar för någonting gemensamt. I slutet av lektionerna tycker jag det är viktigt att sammanfatta vad vi har lärt oss och fundera på hur det kan hjälpa oss i framtiden. Här kan också en kort återhämtningsövning vara på sin plats ifall eleverna ännu har en lång dag framför sig.

Läroplanen är uppbyggd som en spiral, man bygger alltså på sin kunskap inom de olika temaområdena från år till år.

– Jag tycker det är viktigt att eleverna också förstår detta och att de får en känsla av att de utvecklas.

Lärarna har utbildats

Lärare i Grankulla har under året fått utbildning i att undervisa i välbefinnande färdigheter och erbjuds det även i framtiden. Utbildningen är ettårig och omfattar 35 studiepoäng inom positivpedagogik och välmående.

– Även om studiepoängen låter som om det är mycket jobb bakom ger kursen mer än den tar och du får under året göra en resa in i dig själv. Utbildningen består av åtta träffar och självständigt arbete. Teman för kursen är förmåga att känna lycka, styrkor, medveten närvaro, känslor, tankefärdighet och lösningsfokus, social kompetens och interaktion samt undervisning och bedömning. Det är alltså en bred helhet som bygger på att läraren ska få verktyg för att kunna undervisa i dessa teman. Jag tycker själv att kursen kan vara till nytta för vem som helst som vill jobba med sina egna styrkor och förmågor, arbetar med barn och unga eller som vill kunna bidra till en bättre arbetsgemenskap på sin arbetsplats, säger Cecilia Alameri.

Det här handlar det om

  • Undervisningen i välbefinnande färdigheter inleds hösten 2023 i årskurserna 1-6.
  • I praktiken betyder detta att alla elever i åk 1-6 har en lektion i veckan av välmåendeundervisning. I högklasserna, där undervisningen startade redan år 2016, fortsätter man med 1×75 minuter under en period i alla årskurser.
  • Välbefinnandefärdigheter omfattar känslomässiga färdigheter och interaktionsfärdigheter, interpersonella färdigheter, färdigheter i grupparbete, god förmåga att lyssna och styrkor.
  • Antalet lektioner för eleverna kommer inte att öka.

Källa: Cecilia Alameri

MÅ BRA -läroplanen för välmåendeundervisning publicerades den 20.9. Äänekoski och Grankulla stad publicerade läroplanen för välmåendeundervisningen som skrivits och utvecklats i samarbete med Positive Education Oy. Läroplanen kommer att doneras fritt till alla skolor i Finland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *