| KAUPUNKI - STADEN

Hyvinvointiopetusta alakoululle opetussuunnitelman mukaan

Nuoremmat oppilaat alkavat saada hyvinvoinnin opetusta syksyllä 2023. Kauniainen aloittaa ensimmäisenä valtakunnassa alakouluille suunnatun opetuksen. Yläkouluissa on kaupunki ollut tienraivaaja tässä asiassa jo useiden vuosien ajan.

Kauniainen on yhdessä Äänekosken kaupungin kanssa kehittänyt hyvinvointiopetuksen opetussuunnitelman alakouluille.

– Useilla kunnilla on hyvinvointiin liittyviä teematunteja kerran kuussa. Minun tietääkseni kellään ei ole niin pitkälle työstettyä materiaalia kuin meillä eikä säännöllisesti tunteja kerran viikossa, kertoo opettaja Cecilia Alameri, joka on työskennellyt jo jonkin aikaa hyvinvointiopetuksessa.

Hän on ollut mukana kehittämässä alakoulujen opetussuunnitelmaa, ja hänestä on hienoa, että Kauniainen on uskaltanut panostaa tähän, ja halunnut kehittää opetusta.

– Lisääntyneen opetuksen myötä toivomme, että me peruskoulussa voimme antaa oppilaille työkaluja, joita he tarvitsevat voidakseen hyvin, ja tämä vahvistaa henkistä ja sosiaalista terveyttä. Tunteiden hallinta, ja sosiaaliset taidot kuten kaveritaidot ovat sellaisia missä ei voi olla liian hyvä, vaan siinä kehitytään koko ajan, hän sanoo.

Koulujen arjessa nähdään koko ajan jälkiä pandemiasta.

– Kyse on siitä, että oppilailla saattaa olla vaikeuksia katsoa toista ihmistä silmiin, ilmaista itseään suullisesti tai miten osaa tulkita toisen kehonkieltä.

Pandemian aikana työskenneltiin usein itsenäisesti, mikä myös näkyy lasten ja nuorten kyvyissä tehdä yhteistyötä. ja jakaa asioita. Yleisesti ottaen Kauniaisten oppilaat voivat suurin piirtein yhtä hyvin kuin oppilaat eri puolilla maata.

– Vuoden 2021 kouluterveyskyselystä käy ilmi, että hieman suurempi määrä täällä olevista oppilaista tuntee ahdistusta kuin muualla päin maata. Samalla sanoo hieman suurempi osa koko maahan verrattuna, että ovat tyytyväisiä elämään. Yhteiskunnalliset muutokset, kansainväliset kriisit, ja ilmastonmuutokset huolestuttavat oppilaita. Mutta eniten olemme kouluissa huolissamme suorittamisahdistuksesta, jota on havaittavissa jo alaluokista alkaen.

– Lapset ja nuoret eivät enää usko ajattelutapaan, että kyllä kaikki hoituu. Sen sijaan oppilaat puhuvat jo alaluokilla toisen asteen koulutuksesta. Meille koulussa tämä ilmiö on käsittämätön. On olemassa paljon hienoja koulutusmahdollisuuksia, joihin voi hakeutua peruskoulun jälkeen, ja lukemattomia muita mahdollisuuksia.

Cecilia Alameri on terveystiedon, positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen opettaja. Lyhyesti sanottuna, hän on hyvinvointiopetuksen opettaja Hagelstamska skolanissa. Hän on työskennellyt Hagelstamska skolanissa vuodesta 2018.
Hän on myös samanaikaisesti työskennellyt yhden lukuvuoden Kasavuoren koulussa kielikylvyssä.

Minkälainen Voi hyvin -tunti voi olla?

– Tunti alkaa läsnäolo -harjoituksella, jonka avulla keskitytään olemaan tässä ja nyt. On tärkeää panna puhelimet, läppärit sekä stressaavat ajatukset sivuun, jotta voi sen jälkeen keskittyä päivän teemaan. Kyseessä voivat olla esimerkiksi tunteet, unelmat, suhteet tai kommunikaatio. Oppitunnit ovat erilaisia. Kyseessä voi olla syvyyssukellus omaan sisimpään tai ryhmätyö, jossa voidaan kokeilla erilaisia rooleja ja ottaa vastuu jostain yhteisestä. Oppituntien lopussa minusta on tärkeää laatia yhteenveto, mitä opimme, ja miettiä, miten tämä voi auttaa meitä tulevaisuudessa. Tässä voi käyttää lyhyttä palauttavaa harjoitusta apuna, jos oppilailla on vielä edessään pitkä päivä.

Opetussuunnitelma on rakennettu spiraalin muotoiseksi eli tietoisuus rakennetaan opitun tiedon mukaisesti erilaisten teemojen mukaan vuodesta toiseen.

– Mielestäni on tärkeää, että oppilaat myös ymmärtävät tämän, ja saavat kokea, että kehittyvät.

Opettajia koulutetaan

Kauniaisten opettajat ovat vuoden aikana saaneet koulutusta opettaa hyvinvoinnin valmiuksia ja koulutusta tarjotaan myös tulevaisuudessa. Koulutus vie vuoden ja koostuu 35 opintopisteestä positiivisessa pedagogiikassa ja hyvinvoinnissa.

– Vaikka opintopisteiden perusteella kuulostaa siltä, että edessä on paljon työtä, antaa kurssi enemmän kuin ottaa, ja vuoden aikana saat tehdä matkan omaan itseesi. Koulutus koostuu kahdeksasta tapaamisesta ja itsenäisestä työstä.

Kurssin teemana on kyky tuntea onnea, voimaa, läsnäoloa, tunteita, valmius ajatteluun, sosiaalinen läsnäolo, ja interaktiivinen toiminta, sekä opettaminen, valmius ajatteluun, sosiaaliset taidot, opetus ja arviointi. Kyse on kokonaisuudesta, joka perustuu siihen, että opettajat saavat käyttöönsä työkaluja, jotta voivat opettaa tätä teemaa.

– Minusta kurssi on hyödyllinen kenelle tahansa, joka haluaa tehdä työtä omien voimien ja kykyjen kanssa, työskentelee lasten ja nuorten kanssa tai joka haluaa myötävaikuttaa parempaan työyhteisöön työpaikallaan, Alameri sanoo.

Tästä on kysymys

  • Hyvinvointiopetus alkaa syksyllä 2023 alakoulun oppilaille luokilla 1–6.
  • Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki luokkien 1–6 oppilaat saavat kerran viikossa hyvinvointiopetusta. Yläkoulussa, jossa koulutus alkoi jo 2016, jatketaan 1×75 minuutin oppitunneilla viikossa yhden jakson aikana jokaisella luokalla.
  • Hyvinvointiopetusksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, valmiuksia toimia ryhmätyöskentelyssä sekä kyky kuunnella ja omia vahvuuksia.
  • Oppilaiden tuntien määrä säilyy entisenä.

Lähde: Cecilia Alameri

HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuus järjestettiin keskiviikkona 20.9. Äänekosken ja Kauniaisten kaupunki julkaisivat yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa kirjoitetun ja kehitetyn hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman, joka lahjoitetaan vapaasti kaikkien Suomen koulujen käyttöön.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *