| KAUPUNKI - STADEN

Stadsfullmäktige gav grönt ljus för det finska skolcentret: Startbeslut nu till utskottsbehandling

Det finskspråkiga skolcentret ska byggas på den tomt där simhallen nu finns för förskoleundervisning och klasserna 1-6. Det beslutade stadsfullmäktige i Grankulla efter omröstning på måndagskvällen.

Fullmäktigeledamöterna beslutade nu om två stora utgångspunkter för de kommande skolinvesteringarna. För det första så fastslås det område där den nya skolbyggnaden kommer att byggas och för det andra fastslås vilka årsklasser nya skolan planeras och byggs.

Satu Mollgren (Saml), ordförande för det finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik, var lättad efter beslutet.

– Detta har vi väntat på. Nu kan vi verkligen berätta för våra lärare och personal vad som kommer att hända, och den här eviga, hopplösa osäkerheten fortsätter inte, sade hon till Kaunis Grani strax efter mötet.

Mollgren har fått mycket feedback från invånarna i staden, särskilt när förslaget om en enhetsskola, det vill säga ett skolcentrum för förskola och klasser 1-9, presenterades på våren. Budskapet var att man inte ville ha skolor med över tusen elever i Grankulla.

Samlingspartiets fullmäktigegrupp stödde enhälligt stadstyrelsens grundförslag. I partiets gruppanförande konstaterade Mollgren att byggandet av en ny lågstadieskola för elever i årskurserna 0-6 är en lösning som tar hänsyn till elevernas välbefinnande och är ekonomiskt hållbar.

– Genom att det lyfter fram Kasavuori A-vinge tar vi också hand om de akuta behoven i den här byggnaden. Prioriteringen borde nu vara att förverkliga detta för att säkerställa att högstadieelever och gymnasieelever har sunda utrymmen. Vår grupp anser också det vara viktigt att hitta en hållbar lösning för simhallens framtid, sade hon.

SFP föreslog som motförslag stadsdirektörens ursprungliga förslag till stadsstyrelsen. Partiet är för ett bygge, men hade önskat att fullmäktige röstat för tjänstemännens förslag. I omröstningen föll förslaget 15-20.

Partiets gruppordförande Fredrik Waselius konstaterade i sitt gruppanförande att det vid investeringsprojekt med sådan enorm ekonomisk påverkan vore viktigt att förlita sig på tjänstemännens beredning. 

– När vi behandlar Grankullas största investering någonsin är det självklart att vi måste granska alla sätt att begränsa kostnaderna, särskilt när vi inte längre får skatteintäkter på samma sätt som tidigare. Vi skulle gärna se på vilket sätt den nuvarande byggnaden vid Mäntymäki skola kunde användas även i framtiden. Vi ser inte heller att det är vettigt att satsa på att sanera eller ersätta Kasavuoriskolans dåligt underhållna byggnader. Kostnaderna verkar nu stiga till en sådan nivå att vi faktiskt inte ser att vår stads kapacitet räcker till, sade han.

SFP tog även upp simhallen och fullmäktige godkände ett tillägg enligt partiets förslag där det krävs att planläggningen av skolcentret också beaktar behovet av en tomt för en ny simhall som ersätter den nuvarande simhallen när dess tekniska livslängd uppnås.

– Vi anser också att simhallen är mycket viktig. Om och när den rivs i samband med byggandet av den nya skolan kräver vi att den ersätts med en ny, sade Waselius.

Skolbygget är en stor investering för Grankulla. Stadsdirektör Christoffer Masar har tidigare berättat för Kaunis Grani att prislappen för ett nytt skolcenter för förskoleundervisning och årskurserna 1-6, med totalt över 700 barn, enligt den senaste uppskattningen ligger på runt 40 miljoner euro. Därtill kommer kostnaderna för rivande och nybygge av Kasavuori-skolans så kallade A-flygel

Stadsdirektören berättade på mötet att påbörjande av planläggningen av simhallstomten för skolcentret nu tas upp på samhällsutskottets nästa möte och därifrån går det vidare till stadsstyrelsen. 

I bästa fall kan det nya skolcentret enligt staden vara klart i slutet av årtiondet. 

Uppdaterad 29.8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *