| YLEINEN - ALLMÄN

Stadshuskvarteret behandlas i höst

Stadshuskvarterets framtid behandlas i Grankulla i höst.

– Vi hoppas kunna föra ett liknande principbeslut som nu görs om skolinvesteringarna till fullmäktiges behandling under tidig höst för att stadsfullmäktige ska kunna göra en linjedragning om huruvida stadshuskvarterets detaljplanering ska föras i mål ungefär i den utformning som där föreslås, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Den senaste kompromissvarianten för stadshustomtens del skulle betyda en mindre byggnadsmassa än i det ursprungliga förslaget.

Personligen tycker han att den senaste kompromissvarianten av planen är sådan som det är skäl att föra i mål.

– Detta inte minst på grund av att de stora investeringsbehov som tidigare nämnts ska kunna finansieras. Samtidigt så kan jag konstatera att hela tjänstemannakåren, såsom i skolfrågan, önskar att vi får ett entydigt beslut att stadsfullmäktige, så att vägen framåt är klar. Ifall fullmäktiges majoritet anser att det inte finns förutsättningar att fortsätta med detaljplaneringen, så är det bättre att få klart besked på det nu, än efter flera månaders eller års tilläggsberedningar, säger stadsdirektören.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *