| YLEINEN - ALLMÄN

Detaljplaneändringen för stadshusområdet fortsätter

Detaljplaneändringen för stadshusområdet föreslås fortsätta. Planeändringen stannade upp under den förra fullmäktigeperioden. Nu går ärendet vidare till stadsstyrelsen.  

 

Stadens samhällstekniska utskott behandlade ärendet under tisdagskvällen (26.9) och beslöt efter omröstning att föreslå ett principbeslut om en fortsättning av planeringen för stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige. 

Områdets planering nämns i den nya stadsstrategin som ett prioriteringsprojekt som borde godkännas under strategiperioden 2023 – 2030. I första hand vill man dra upp linjer för den framtida politiska viljan i frågan. 

Detaljpaneringen ska nu grunda sig på de lösningar som presenteras i referensplanen från 26.9.2023. I referensplanen har bl.a. den södra byggnadsmassan förkortats, endel nya nivåstruktureringar gjorts och därtill finns det färre bilplatser i den södra ändan. Den totala våningsytan har minskats från 24 655 vånm2 till 20 020 vånm2.  

I motförslaget som förlorade föreslogs att man skulle leta fram ett förslag som bättre passar in i stadsbilden. Därtill konstaterade mötet att staden mottagit ett invånarinitiativ som kräver att planeringsprocessen avslutas. Det undertecknades av 484 personer. Under åren har sju invånarinitiativ gällande planeringen inlämnats.  

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *