| KAUPUNKI - STADEN

Stadsstyrelsen: Detaljplaneändringen för stadshusområdet till fullmäktige

Detaljplaneändringen för stadshusområdet går nu till stadsfullmäktige för beslut.

Planeändringen stannade upp under den förra fullmäktigeperioden. Stadens samhällstekniska utskott behandlade ärendet 26.9 och beslöt efter omröstning att föreslå ett principbeslut om en fortsättning av planeringen för stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige. 

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 2.10 efter omröstning föreslå ett principbeslut om en fortsättning av planeringen för stadsfullmäktige. SFP:s Fredrik Waselius föreslog att man skulle avstå från ormhusformen som grund för planeringen. Förslaget röstades ner med siffrorna 5-2. Fullmäktige behandlar frågan den 23.10.

Områdets planering nämns i den nya stadsstrategin som ett prioriteringsprojekt som borde godkännas under strategiperioden 2023–2030. I första hand vill man dra upp linjer för den framtida politiska viljan i frågan. 

Detaljpaneringen ska nu grunda sig på de lösningar som presenteras i referensplanen från 26.9.2023. I referensplanen har bl.a. den södra byggnadsmassan förkortats, endel nya nivåstruktureringar gjorts och därtill finns det färre bilplatser i den södra ändan. Den totala våningsytan har minskats från 24 655 vånm2 till 20 020 vånm2. 

Staden har tagit emot ett invånarinitiativ som kräver att planeringsprocessen avslutas. Det undertecknades av 484 personer. Under åren har sju invånarinitiativ gällande planeringen inlämnats.

Därtill beslöt stadsstyrelsen att för fullmäktige föreslå en anslagsökning på 250 000 euro i budgeten för 2024 för de tillfälliga lokaler som Kasabergets skola behöver då skolan renoveras. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *