| KAUPUNKI - STADEN

Stadsstyrelsen remitterade budgeten – inkomstskatteprocenten 4,40 %.

Stadens ekonomiska utsikter för 2024 har försämrats och stadsstyrelsen beslöt på måndagskvällen remittera det budgetförslag som fanns på bordet.

Före beslutet diskuterade styrelsen det försvagade ekonomiska läget och dess inverkan på ekonomin för de följande åren.

Stadsstyrelsen beslöt efter diskussionerna att remittera budgeten för ny behandling så att fullmäktige hinner hålla sitt ekonomiseminarium. Budgeten behandlas och slås fast av fullmäktige i december.

Styrelsen beslöt ändå föreslå för fullmäktige 13.11 att inkomstskatteprocenten ska bli 4,40 %. Fastighetsskatteprocenterna föreslås hållas oförändrade om inte staten ändrar värderingssystemet för markbotten. Då beskattas markbotten med en ny skatt på 1,30 %.

Skatteprocenterna ska meddelas till staten ännu inom samma vecka i november.

Stadsstyrelsen behandlade också paragrafen som gäller lagligheten av fullmäktiges beslut om detaljplaneringen. Styrelsen konstaterade att fullmäktiges beslut tillkommit i felaktig ordning och att detaljplaneringsbeslutet inte ska verkställas utan föras på nytt till fullmäktigebehandling den 13.11.

Stadsfullmäktige fattade på måndagen den 23.10 ett principbeslut om att arbetet med detaljplaneändringen fortsätter. Beslutet fattades efter omröstning. Det krävdes totalt sex omröstningar innan beslutet var fattat. I den sista omröstningen vann stadsstyrelsens förslag med rösterna 21-13 (1 blank).

Uppdaterad 9.45.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *