| KAUPUNKI - STADEN

Bostadsrådgivaren svarar på boendefrågor – och sådana finns

Är du intresserad av en hyresbostad i Grankulla eller har du frågor om boende? Då är Nina Reis den ”rätta adressen”. Hon är nämligen stadens nya bostadsrådgivare. Även Riitta Ahonen som ansvarar för stadens hyresbostäder svarar på frågor kring boende.

Socialtjänsterna svarade förut för bostadsfrågorna i Grankulla. Men i och med social- och hälsovårdsreformen har kommunen tagit över de här tjänsterna och nu har stadens första bostadsrådgivare Nina Reis ansvaret för dessa ärenden. Med bostadsrådgivning avses arbete med målet att trygga boende genom förebyggande åtgärder, genom att lösa boendeproblem och ge råd i frågor kring boende.

– Jag har haft tjänsten i drygt ett år. Man märkte att en uppgift som den här behövs: det vill säga en rådgivare som hjälper med boendekompetens, vräkning och hyresskuld. Vi strävar efter att förebygga bostadslöshet. Målet är att hyresgästen inte mister sitt hem, säger hon. Nina Reis är också integreringskoordinator.

Kombinationen fungerar bra eftersom cirka hälften av hyresgästerna är invandrare, som ibland också behöver hjälp med boendekompetens.

Syftet är att tröskeln till bostadsrådgivningen är låg och att det är en förebyggande verksamhet gällande exempelvis hyran. Om man inte kunnat betala
hyran en gång är vi genast i kontakt i det skedet och funderar tillsammans på vad som kan göras. Vi väntar inte i ett halvår, säger Nina Reis (t.h) och
Riitta Ahonen.

– Det kan handla till exempel om vattenanvändning, om det exempelvis blir stopp i avloppet kanske man inte fattar att ringa till fastighetsskötaren i tid och så vidare. Eller man kan inte sortera soporna rätt och av misstag häller olja i avloppet så det blir stopp. Mycket beror på att man inte riktigt förstått och de blir glada när de får veta hur man ska göra, säger Nina Reis.

Antalet kontakter varierar dagligen. Det kommer varje dag olika slags frågor om boende. Finns det lediga hyresbostäder, hur fyller man i ansökningen med mera. Om exempelvis staden inte har lediga bostäder kan vi tillsammans se vad som finns på den privata marknaden.

Kö till hyresbostäderna

Nina Reis samarbetar mycket med sekreteraren för lokaladministrationen Riitta Ahonen. Hon har från och med i år ansvaret för stadens hyresbostäder och också hon svarar på stadsbornas frågor.

Grankulla är populärt på hyresmarknaden och just nu köar många för en hyresbostad.

– Efterfrågan är stor, det är brist på i synnerhet små och billiga bostäder. Det senaste hyreshuset blev färdigt 2010 och det finns inga planer på nya hyreshus. Vi har mer än 50 personer i kö för en hyresbostad. Endast tjänstebostäder är lediga, säger Riitta Ahonen.

Grankulla har 228 hyresbostäder, bland dem vanliga bostäder, ungdomsbostäder och pensionärsbostäder. Utöver det finns cirka 40 tjänstebostäder för stadens personal. Kriterierna för en hyresbostad är strikta.

– I år har det kommit hundra ansökningar. En stor del av bostäderna är ARA-hyresbostäder, det vill säga de har byggts med statsstöd, och om man har förmögenhet eller höga inkomster är det svårt att få en sådan bostad, säger hon.

Hyran stiger också i stadens hyresbostäder. Exempelvis bostadsbolaget Granillas hyror har stigit i år med 7 procent. Nästa år stiger hyrorna i Grankulla med 5,5 procent och för vissa bostäder med 6 procent.

Kontakt: Nina Reis: 040 7026519, nina.reis@kauniainen.fi

Riitta Ahonen: 050 4111727, riitta.ahonen@kauniainen.fi

 

Boenderådgivning och bostadsbidrag

De som bor i Grankulla stads hyresbostäder och också andra invånare kan få bostadsrådgivning. Bostadsrådgivaren hjälper och ger råd i ett så tidigt skede som möjligt i ärenden och frågor som gäller boende, till exempel

  • hur du ansöker om en hyresbostad
  • utmaningar med hyresbetalningarna
  • störningar som har med boende att göra
  • ärenden som hänför sig till vanvård av lägenheten
  • vräkning
  • övriga frågor om boende

Genom att förebygga boendeproblem och ge råd i boendefrågor vill boenderådgivningen försöka säkerställa att hyresgästen kan bo kvar i sin lägenhet.

Källa: Grankulla stad

Stadens hyresbostäder

Oy Granilla Ab

Sportvägen 10 (byggd 1987), totalt 20 bostäder.

Heikelsgränden 2 (byggd 1981), totalt 31 bostäder.

Jarl Hemmers gränd 1 (byggd 1989), totalt 26 bostäder.

Lindstedtsvägen 1 (byggd 1990), totalt 21 bostäder.

Keragränden 1 (byggd 2006), totalt 24 bostäder.

Trädgårdsvägen 2 (byggd 2010), totalt 30 bostäder.

Koy Jermu, Klappträskvägen 1, totalt 15 bostäder.

Ungdomsbostäder

Kiinteistö Oy Juus – Fastighets Ab, Juusvägen 5 (byggd 1992), totalt 38 bostäder.

Pensionärsbostäder

Casa Seniori, Bolagsvägen 31, Asunto Oy Palokunnantie 5, Seniorhus (byggd 2002), Asunto Oy Palokunnantie 7, Villa Apollo (byggd 2003), totalt 23 bostäder.

Källa: Grankulla stad

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *