| KAUPUNKI - STADEN

Planläggningen av stadshustomten fortsätter – fullmäktige sade ja när omröstningen togs om

Stadsfullmäktige i Grankulla beslutade på måndagen att planläggningen av stadshustomten fortsätter. 

Planerna på att riva stadshuset och bygga det så kallade ormhuset tog den 23.10 ett rejält kliv framåt då stadsfullmäktige fattade ett principbeslut om att arbetet med detaljplaneändringen fortsätter. Beslutet fattades efter omröstning, men efter mötet stod det klart att fullmäktiges beslut tillkommit i felaktig ordning.

Därför fördes detaljplaneringbeslutet på nytt till fullmäktigebehandling den 13.11. Nu fattades beslutet med rösterna 20-15. Måndagen 23.10 vann stadsstyrelsens förslag med rösterna 21-13 (1 blank). 

Den här gången blev det ingen omfattande debatt, eftersom den fördes redan under det förra mötet, utan nu presenterades och kommenterades motförslagen kort. Däremot tog röstningsprocessen mera tid. Beslutet fattades efter fem omröstningar.

Principbeslutet som godkändes bygger på en modell som är kortare och lägre än det ursprungliga huset, som blev tvåa i arkitekttävlingen år 2016 och som staden efter det stannade för. Modellen har också flera öppningar, som ska göra det mindre kompakt. 

Staden hade tagit emot ett invånarinitiativ som kräver att planeringsprocessen avslutas. Det undertecknades av 484 personer. Under åren har sju invånarinitiativ gällande planeringen inlämnats. Då beslutet på måndagen den 13.11 var det samma som den 23.10 innebär det också att det senaste invånarinitiativet som inlämnats mot bygget inte leder till åtgärder. Nu  bereds detaljplanen vidare och läggs därefter fram till stadsbornas påseende.

När börjar det då hända något på tomten? Enligt stadsdirektör Christoffer Masar är det fråga om en också i bästa fall mångårig process med bl.a. utlåtanderundor och flera behandlingar i de lägre organen. 

– Rutten är nu klar. Vi har för första gången ett klart ställningstagande från fullmäktige om att planläggningsprocessen ska framskrida, så vi hoppas att det ger ett ryggstöd för den fortsatta behandlingen, säger Masar.

Inkomstskattesatsen fastställd

Fullmäktige fastställde på mötet inkomstskattesatsen för år 2024 till 4,40 procent. I början av detta år skedde en anmärkningsvärd ändring då social- och hälsovårdsreformen medförde att skatteinkomsterna från kommunerna överfördes till staten för att finansiera verksamheten i välfärdsområdena. År 2023 fick inte kommunalskattesatserna ändras. Samtliga kommuners skattesatser sänktes med 12,64 procentenheter och statens beskattning skärptes i motsvarande mån. Eftersom kommunalskatten i Grankulla stad var 17,00 procent återstod 4,36 procent. 

År 2024 ska inkomstskattesatserna fastställas med 0,10 procentenheters noggrannhet och därmed kommer alla kommuners inkomstskattesatser att ändras. Grankulla stads inkomstskattesats för nästa år har avrundats till närmaste tiondels procentenhet och är därmed 4,40 procent. 

Fullmäktige fastställde också fastighetsskatteprocentsatserna år 2024. De fastställdes enligt den lägsta procentsats som lagen tillåter utom då det gäller fastighetsskattesatsen för ett allmännyttigt samfund:

– allmän fastighetsskattesats 0,93 %

– skattesatsen för mark 1,30 %

– stadigvarande bostad 0,41 %

– övriga bostadsbyggnader 0,93 %

– obebyggd byggplats 3,93 %

– allmännyttiga samfund 0,93 %

Uppdaterad 15.11.

Se video över hur ormhuset ska se ut enligt arktiktektbyrån (Anttinen Oiva Arkkitehdit). 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *