| YLEINEN - ALLMÄN

GraniWorks 10 år: Arbete åt gymnasisterna och tjänster åt invånarna

Kauniaisten lukion osuuskunta Grani, som kanske är bättre känt som GraniWorks, grundades 2013. Gymnasiets rektor Ilpo Ahlholm hade tidigare bekantat sig med gymnasiet i Muurame och det arbetsandelslag som grundades där redan 2003. Ahlholm tyckte att ett andelslag lät som en utmärkt idé och bestämde sig tillsammans med Jesse Hietikko, som är lärare i historia och samhällslära, att testa modellen även i Grankulla.

Inspirerat av erfarenheterna i Muurame grundade det finskspråkiga gymnasiet i Grankulla alltså ett arbetsandelslag för tio år sedan. Utöver Ahlholm har Jesse Hietikko haft en central roll i verksamheten sedan början. Under dessa år har bland annat flera företagare och andra viktiga lokala aktörer suttit i andelslagets styrelse, men själva affärsverksamheten har skötts av studerandena under Hietikkos ledning. Stöd har de fått också av businesslinjens mentorer.

Ilpo Ahlholm (t.v), andelslagets styrelseledamot Jaana Pylvänen och Jesse Hietikko på GraniWorks Forum för företagarfostran på Kauniaisten lukio 3.11.

I GraniWorks ledningsteam är rotationen naturligtvis snabb och stor, eftersom eleverna i regel bara studerar tre år i gymnasiet. På ettan går man med i verksamheten, på tvåan har man tid att förverkliga idéer och vara med i verksamheten. Under gymnasiets sista, dvs. abiår koncentrerar sig de flesta sedan på studentskrivningarna. Också ledningsteamets nuvarande chef Johannes Karilainen lämnar sin plats till Eetu Koskinen före abivåren.

GraniWorks och businesslinjen

Kauniaisten lukio har en separat businesslinje, till vilken andelslagets verksamhet har en naturlig koppling. Andelslaget erbjuder å ena sidan arbete åt alla gymnasister, men för de elever som deltar aktivt i verksamheten erbjuder det möjligheten att lära sig till exempel ledning, marknadsföring, försäljning, bokföring och kundservice i praktiken. I GraniWorks verksamhet förverkligas flera av de sex delområdena inom mångsidig kompetens i gymnasiets läroplan, framför allt samhällskompetens och kommunikativ kompetens.

GraniWorks förmedlar arbete direkt till gymnasisterna, men inom ramen för andelslaget har det också grundats flera företag, som andelslaget förvaltar. Som exempel kan nämnas ett telefonreparationsföretag, spelevenemangsföretag och under denna höst företag som driver en mellanmålsautomat och en kaffemaskin. Mellanmålsautomaten är faktiskt en av de lönsammaste mellanmålsautomaterna i Finland.

Enligt Johannes har tiden i GraniWorks ledningsteam gett honom mycket.

– Jag har haft verkligen mycket ansvar som ledningsteamets chef, säger Johannes.

GraniWorks nuvarande chef Johannes Karilainen (t.v) samt tidigare chefer Simon Shiferaw, Ilari Visuri och Lauri Mansikkaniemi. Foto från Osuuskunta Granis 10-årsfest 2.11.2023.

Teamet ansvarar för arbetsförmedlingen, och i synnerhet på sommaren har det funnits mycket arbete. Johannes skrattar och säger att han i det här arbetet helt konkret har förstått varför företagare har så litet semester: man måste alltid vara anträffbar. Rektor Ahlholm tillägger att också alla studerande som får arbete lär sig mycket om exempelvis kundbetjäning och ansvarstagande. Han är glad och stolt över den erfarenhet som gymnasiet under dessa tio år har kunnat erbjuda sina studerande via GraniWorks.

Serviceurval

Hurudana tjänster kan man då beställa från GraniWorks? Enligt Johannes erbjuder GraniWorks till exempel trädgårds- och snöarbete, städning, barnskötsel, hundrastning, serveringshjälp, reparationer och installationer av telefoner och datorer samt översättningar. Också lokala företag har köpt till exempel packnings-, postnings- och inventariehjälp av GraniWorks.

Kontaktuppgifterna hittar du på GraniWorks webbsajt www.graniworks.fi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *