| KAUPUNKI - STADEN

KORRIGERAD: Stadsfullmäktige godkände budgeten för 2024

Fullmäktige godkände på måndagskvällen (18.12) ett budgetförslag med sparåtgärder. Stadsstyrelsen hade i november remitterat budgetförslaget som visade underskott för att hitta åtgärder som får stadens ekonomi i balans inom cirka tre år. 

Styrelsen behandlade budgetförslaget på nytt och gick igenom ett antal sparförslag, varav stadsstyrelsen godkände att inkludera följande i budgetförslaget som presenterades för stadsfullmäktige: bestående inbesparingar på cirka 1,8 miljoner euro, inbesparingar av engångskaraktär på cirka 255 000 euro och intäkter av engångskaraktär på cirka 4,6 miljoner euro. 

Fullmäktige godkände på måndagen budgeten och sparåtgärder: bl.a. sänks hemvårdsstödets kommuntillägg till 160 e/mån fr.o.m. hösten, fastigheternas engergisparåtgärder effektiveras, övertidsförfarandet skärps och därtill ska man utreda att överföra ägandet och driften av ishallen till en tredje part.

Några av sparåtgärderna röstade fullmäktige om. Alla inbesparingar kommer inte att verkställas under år 2024. 

Investeringsutgifterna uppgår till 16,7 miljoner euro år 2024. De mest anmärkningsvärda investeringarna är stadsbanan (6,4 miljoner euro) och cykelleden Baana (2,9 miljoner euro).

Fullmäktige håller ett ekonomiseminarium i februari, där det är meningen att hitta lösningar för att balansera stadens ekonomi på lång sikt. 

Inkomst- och fastighetsskattesatserna fastställde fullmäktige redan i november.

Inkomstskattesatsen för år 2024 är 4,40 % och fastighetsprocenterna enligt följande:

– allmän fastighetsskattesats 0,93 %

– skattesatsen för mark 1,30 %

– stadigvarande bostad 0,41 %

– övriga bostadsbyggnader 0,93 %

– obebyggd byggplats 3,93 %

– allmännyttiga samfund 0,93 %

Läs mera: www.grankulla.fi/protokoll

Korrigerat, hemvårdsstöd (4.1): Stödet betalas för alla barn. I den ursprungliga versionen sades att tillägget endast ges för barn under 1,5 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *