| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Grankulla stads idrottstjänster 2024

Även om ekonomin släpar efter och framtidsutsikterna inte tills vidare ger mycket ljus i ändan av tunneln, så vilar inte stadens idrottstjänster på lagrarna utan fortsätter målmedvetet sitt arbete med att hålla i gång och utveckla idrottsplatserna för att upprätthålla och främja invånarnas välmående. Vad kommer då år 2024 att föra med sig?

Under årets första veckor kommer saneringen av belysningen vid Sahara-planen att vara slutförd. Med hjälp av den nya belysningen kommer vi bland annat att klart minska på både energiförbrukningen och elräkningen. En annan nyhet som säkert tilltalar många är stigen som leder till Kasabergets vindskydd. Nu kan du lätt komma till vindfånget för att grilla korv även så här under vintern, utan att behöva gå längs med skidspåren. Det sista projektet under början av året har varit skidspåren för både klassisk stil och fristil på centralidrottsplanen.

Vi planerar också att utvidga det redan existerande elektroniska systemet för bokning av lokaler under början av året så att kunder vid behov själva kan boka främst möteslokaler, såsom ett klassrum i Kasavuoren koulu.

När vi går mot vår är det dags för en idrottsdag för hela staden en vecka före Granidagen! Torsdagen den 16.5 ordnar nämligen idrottstjänsterna i samarbete med lokala föreningar redan det tredje Grani rör på sig!- evenemanget på centralidrottsplanen. Såsom under tidigare år, ingår även det här året den traditionella Kurrerundan i evenemanget.

Precis före skolelevernas sommarlov är det meningen att den efterlängtade allaktivitetsplanen ska stå färdig.

Precis före skolelevernas sommarlov är det meningen att den efterlängtade allaktivitetsplanen ska stå färdig. Planen byggs på parkeringsplatsen mellan ungdomsgården och Svenska skolcentrum. Det här projektet ingår i både stadens klimatarbete och arbetet för att främja välbefinnandet hos barn och unga. Naturligtvis är även vuxna välkomna att använda planen.

Det ett år långa pilotprojektet Välbefinnande i idrott för barn och unga når sitt slut. Projektet som startade förra året är ett samarbete med Mieli rf och olympiska kommitténs stjärnföreningar i Grankulla. Syftet med pilotprojektet är att ge tränarna verktyg för träning i psykiskt välbefinnande och att inkludera den psykiska hälsan i barns och ungdomars helhetsmässiga välmående och hobbyer.

I slutet av året är planen att utvidga slalombacken och eventuellt ordna en öppningsceremoni för Barnens land i 90-åriga Granibacken.

Vi strävar efter att aktivt informera om aktuella händelser både i sociala medier och Kaunis Grani. På Facebook och Instagram hittar du oss under namnet ”Grani liikkuu”.

GRANKULLA STADS IDROTTSTJÄNSTER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *