| YLEINEN - ALLMÄN

Tillbaka till villatiden i utställning i biblioteket

”Till gamla tider återgår” kunde vara rubriken för en utställning i Grankulla biblioteks galleri 4– 27.3.2024.

Utställningen är ett tack till många, många som bidragit med dokument och historia från den gamla villatiden. Mycket material finns i Villa Junghans arkiv, mycket har ännu inte upptäckts. Utställningen visar Villa Stjerns som ritades av arkitekt Alarik Tavaststjerna för den egna familjen. Tomten var stor och låg mot söder, i dalen ner mot järnvägen. Tomtmaken var inte dyr 1906 då Grankulla ganska långt grundades på ideologisk grund. Tomterna skulle vara tillräckligt stora för uthus med husdjur och trädgård för eget behov. Man var beredd att leva ett enkelt lantliv i frisk barrskogsluft. Nybyggarna var inte förmögna men nog rika på idéer. De tog ansvar för att skapa ett välfungerande samhälle.

Arkitekt Alarik Tavaststjerna ritade sin villa och några till, till exempel Villa Reire vid N Mossavägen 3 och Villa Solhäll vid N Heikelsvägen 12. Båda står kvar, den förra i samma familjs ägo, den senare numera i stadens ägo. Alarik Tavaststjerna var också konsthistoriker och arbetade för den Arkeologiska kommissionen och Nationalmuseum. Han hade som uppgift att ta fram gamla målningar i landets stenkyrkor där de täckts med kalklager. Ett av hans stora arbeten var Åbo domkyrka som blev hans sista. Han avled i juni 1922.

Villa Stjerns finns inte mera vid Stationsvägen 6. Utställningen visar kartor, foton, dokument som alla ger en bild av familjelivet för länge sedan med 5 döttrar, stor trädgård, nödvändiga husdjur som höns och en ko. Man klarade sig mycket långt och visste alltid vem man kunde få hjälp av.

CLARA PALMGREN

FM, KULTURRÅD

CLARA.PALMGREN@KOLUMBUS.FI, TEL 040 7487808

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *