| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Läslusten tänds genom samarbete!

Att läsa för barn är viktigt på många sätt. Det påverkar allt från barnets empatiförmåga och ordförråd till studieframgång. Litteratur kan stödja barnet när livssituationer förändras, stärka koncentrationen och ge trygghet. Men framför allt, med mångsidig litteratur tänds barnets läslust!

 

Inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning vill vi hjälpa barn och deras vårdnadshavare att hitta glädjen i läsning och gemenskap. Vuxna har en nyckelroll i att se till att varje barn får komma in i böckernas värld redan i tidig barndom.

Vi har fördjupat samarbetet mellan biblioteket och förskolan. Biblioteket har planerat utbudet för småbarnspedagogik- och förskolegrupper: man kan boka sagostunder för sin grupp, beställa bokpaket om olika teman och det kommer att ordnas en detektivdag för förskolebarn. Inom ramen för bibliotekssamarbetet planeras också en flerspråkig sagokväll på biblioteket den 14 mars 2024, där vårdnadshavare till barn i småbarnspedagogiken är inbjudna att läsa bilderböcker på olika språk.

Vi har inrättat tamburbibliotek i alla stadens småbarnspedagogik- och förskoleenheter, där vårdnadshavare kan låna böcker hem för att läsa tillsammans med sina barn. Böckerna har också beaktat flerspråkighet. Även personalen har kunnat låna läsning för barnen enkelt från tamburbiblioteket. I tamburbiblioteket finns också böcker på främmande språk, som vi har bekantat oss med tillsammans med barnen och undersökt olika skriftsystem.

Det är viktigt att vi inom småbarnspedagogiken har mångsidiga böcker tillgängliga och att böckerna speglar dagens verklighet. Varje barn bör kunna hitta något att identifiera sig med i böckerna.

Vi hoppas att tamburbiblioteket inspirerar vårdnadshavare att besöka biblioteket tillsammans med sina barn. Vårdnadshavarnas exempel och intresse för litteratur och läsning är betydelsefulla på barnets väg till att lära sig läsa.

Vi inom småbarnspedagogiken är glada över samarbetet med biblioteket. Läslusten tänds genom samarbete!

Chefen för småbarnspedagogiken Annika Hiitola:

“Som chef för småbarnspedagogiken är jag glad och stolt över min personal, som genom omfattande samarbete och öppet tänkande har möjliggjort en ny form av avlastning i vardagen och delaktighet för barn och familjer i arbetet med tamburbiblioteket.”

TERHI HYVÄRINEN, KIRSI VUOSALMI

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *