| YLEINEN - ALLMÄN

Planerna för Västra Nylands välfärdsområdes servicenätverk: Hälsostationen i Grankulla kvar

Både hälsostationen i Grankulla och Villa Breda kommer att finnas kvar efter att Västra Nylands välfärdsområde sett över sitt servicenätverk.

I välfärdsområdesdirektörens förslag förvaras det omfattande nätverket av tjänster och närservice säkerställs. Välfärdsområdets viktigaste mål är att förbättra tjänster på basnivå. I och med det växande servicebehovet krävs att det finns närservice utanför kommuncentra även i framtiden.

Enligt förslaget kommer Grankulla hälsocentral/hälsovårdsstationen att bevaras som en omfattande servicestation för primärvård och kommer inte att omvandlas till en närhälsostation.

Villa Bredas verksamhet föreslås också som väntat att fortsätta. På familjecentralens och tandvårdens områden kan det komma att bli försämringar i Grankullas tjänster i framtiden.

– Ur Grankullaperspektiv verkar förslaget vara rätt bra och skulle om det förverkligas enligt planen betyda att tjänsterna i huvudsak hålls på orten, konstaterar stadsdirektör Christoffer Masar.

Familjecentraltjänsterna håller på att centraliseras till sju omfattande serviceställen för familjecentraler, där Grankulla inte är inkluderad. Grankulla kommer att ha ett regionalt kontor för familjecentralen. Till det regionala kontoret hör grundläggande rådgivningstjänster, men de omfattande tjänsterna finns vid de egentliga familjecentralerna.

Tandvårdstjänsterna i Grankulla förblir sannolikt desamma som nu. Vissa specialtjänster har redan tidigare centraliserats till andra platser, och det kommer inte att förändras.

Enligt välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn behöver invånare i Västra Nylands välfärdsområde ett mångsidigt nätverk för närservice.

– Regionens kommuner har gjort enastående arbete och det finns ett bra fungerande nätverket av tjänster i välfärdsområdet. Men med hjälp av att utveckla nätverket av tjänster är det nödvändigt att även i framtiden kunna lösa utmaningar inom social- och hälsovården, säger Sanna Svahn i ett pressmeddelande.

Förslaget sänds inom kort till områdets kommuner och viktiga intressegrupper för utlåtande. Vem som helst kan dock kommentera förslaget i tjänsten Dinåsikt.fi. Avsikten är att välfärdsområdesfullmäktige ska fatta beslut om riktlinjerna för utvecklingen av nätverket av tjänster den 11 juni.

Inom välfärdsområdet hålls flera invånarkvällar där förslaget presenteras. I Grankulla planeras en invånarkväll 11.4.

Läs hela pressmeddelandet på välfärdsområdets sidor.

Uppdaterad 21.3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *