| YLEINEN - ALLMÄN

Stadsbanan intresserade invånarna i Grankulla

Ett allmänt möte om stadsbanan i Grankulla hölls i stadsfullmäktigesalen i stadshuset den 19 mars kl. 17. Salen var fullsatt och det rådde till och med brist på ståplatser – enligt en snabb uppskattning var över hundra Grankullabor på plats. Representanter och projektledare från Trafikledsverket samt Grankulla och Esbo stad informerade om projektet.

 

Projektledare Tommi Rosenvall från Trafikledsverket och Harri Tanska, direktör för stadstekniken inom Esbo stad, berättade kort om projektets huvudpunkter och svarade på frågor från publiken.

I stadshusets foajé fanns möjlighet att närmare bekanta sig med projektet i Grankulla samt att ställa förtydligande frågor till projektledarna.

Störst intresse väcktes av bullerstörningar under byggtiden, förändrade trafikarrangemang, jordtransporter samt andra transportrelaterade frågor under byggtiden samt aktuell kommunikation om de störningar som olika byggfaser orsakar.

Enligt stadsdirektör Christoffer Masar var det allmänna mötet en bra start för projektet. Det är klart att ämnet intresserar Grankullaborna, eftersom det är det största byggprojektet i Grankullas närhistoria och bygget av stadsbanan kommer att påverka nästan alla Grankullabors vardag i ett par år.

– Antalet intresserade överskred positivt alla förväntningar och Grankullaborna ställde bra frågor, säger Masar.

Läs mera i tidningen 28.3.

Information från informationsmötet finns på Vägverkets webbplats. https://vayla.fi/espoonkaupunkirata

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *