| YLEINEN - ALLMÄN

Elever vid Kauniaisten lukio tog examen i självledarskap

Gymnasieeleverna vid Kauniaisten lukio hade i februari möjlighet att avlägga amerikanska Blanchard Institutes examen i självledarskap (Student Self Leadership Program).

Eleverna deltog under fyra veckor i lektioner antingen i live-sändningar eller på inspelade lektioner. Undervisningen skedde i en timme per vecka och utöver det ingick självstudier med olika läromedel. Eleverna kunde också utföra extrauppgifter och fördjupa sina kunskaper i ämnet.

Ämnena förbereder eleverna till att bli aktiva studerande och arbetare. Den första veckan strävade man efter att släppa sådant som förhindrar inlärning eller framåtskridande. Under andra veckan fokuserade man på styrkor. Efter det stod olika nivåer av inlärning och eget initiativ i inlärning på tur. Till slut lärde man sig hur en självledande person kan lära sig med hjälp av andra. Till det här hör exempelvis undervisningssätt och diskussion med andra människor. Eleven Eetu Koskinen, som tog examen, tyckte att undervisningen var exemplariskt genomförd och tränarna var inspirerade av sitt ämne.

Den 21 mars kom Pasi Lehtiniemi från Blanchard Institutes finska enhet till Kauniaisten lukio för att dela ut 41 betyg. Han höll ett kort anförande om idén med utbildningen och självledarskapet. Utbildningen började i San Diego med 800 studerande globalt. Av dem fick 200 examen och av dem var hela 41 (20,5%) alltså från Kauniaisten lukio. Enligt Lehtiniemi är människor som kan leda sig själva och agera proaktivt bättre arbetstagare och påverkar betydelsefullt hela organisationens verksamhet och framgång.

Självledarskapskompetens behöver man även i alla andra delar av livet. Utbildningen erbjöd eleverna mycket tänkvärt inför framtiden.

– Dessutom strävade utbildningen efter att skapa nya kontakter och internationalisering eftersom live-sändningarna skedde på engelska och under dem kunde man prata med andra elever, säger Eetu Koskinen.

ANNA TELLA

LÄRARE I MODERSMÅL OCH LITTERATUR VID KAUNIAISTEN LUKIO

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *