| YLEINEN - ALLMÄN

Gråa moln på Granin Närhjälps himmel

Social- och hälsovårdsreformen formar för närvarande om vårt samhälle på ett sätt som skakar om vardagen för tredje sektorns föreningar som lever på bidrag. En av de hundratals ”hotade” föreningar är vår lokala välgörare Grani Närhjälp rf.

Grani Närhjälp grundades 1989 och är en tvåspråkig frivilligförening som inte strävar efter vinst. Nästan hälften av finansieringen försvann i och med reformen. Föreningens verksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren så avbräcket i finansieringen får föreningens ordförande Kenneth Söderholm att inte utan orsak bli fundersam.

– Klart det finns andra tjänster men de fungerar i huvudsak på nätet och är mer eller mindre anonyma, säger Söderholm.

Kenneth Söderholm.

– Vi har ett 35 år gammalt samfund där umgänget sker ansikte mot ansikte och som samfund. Vi känner våra klienter på riktigt och våra kundrelationer är mycket långa. Därför vore det viktigt att hålla Grani Närhjälp vid liv.

År 2022 valdes Grani Närhjälp till Årets Granibo och föreningens frivilliga har utan betalning påverkat tusentals ortsbors vardag positivt. Närhjälp har också varit med i GraniAID och Vi äter tillsammans, men bakom dessa synliga evenemang finns de osynliga gärningar när de frivilliga erbjuder händer, öron och fötter för att bistå med syfte att minska ensamhet och utslagning.

– Våra tre största målgrupper är ungdomar, invandrare och den klart största gruppen seniorerna.

– Vi erbjuder dem bland annat att regelbundet sköta vardagsärenden och erbjuder sällskap, it-hjälp, som har en enorm efterfrågan, och öronläkartjänster. Som en del av uppsökande åldringstjänster har vi också inlett seniorvardagsrumsverksamhet, säger Söderholm.

Antalet hjälpbehövande växer explosionsartat de kommande åren. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet över 65-åriga Granibor från 2 000 till 3 000 under de följande tio åren. Samtidigt trefaldigas antalet personer över 85 år och antalet personer med demens fördubblas.

Varma möten

En av Närhjälpens 110 frivilliga är Siw Lindholm-Winqvist, som besöker Aila Manninen, som bott 60 år i samma bostad. Träffarna är viktiga för båda två.

Siw Lindholm-Winqvist (t.h) besöker varje vecka Aila Manninen, som bott 60 år i samma bostad. Träffarna är viktiga för båda två.

– Det var ju sällsynt roligt att komma hit redan första gången för vi blev bekanta redan på 80-talet på samma arbetsplats vid Kauniala, säger Lindholm-Winqvist.

– Jag jobbade där i 27 år. Jag minns än hur du brukade tassa omkring i strumplästen om nätterna, säger Manninen med ett skratt.

Tidigare var de båda ute tillsammans under en timme varje vecka oavsett årstid och väder men nu har denna träff tills vidare lagts på is. Ett hinder är att ett fysioterapibesök som utlovades henne på grund av försämringen i hennes gång, trots löften från välfärdsområdet till Manninen, inte blivit av.

Trots problemen med utomhusvistelsen är Sivs och Ailas träff varm och innerlig. Diskussionen om aktuella ämnen berör särskilt sport.

Efter att ha fått vittna sådana här möten är det lätt att hålla med Söderholm och hoppas att hans optimism bär frukt.

– Oavsett om du har barn, ungdomar eller själv är äldre behöver varje Granibo den tredje sektorns tjänster i något skede.

– Jag är optimistisk att vi kan trygga verksamheten ännu i år. Men jag kan inte lova att det inte nästa år blir ett nödrop, säger Söderholm som ett varningens ord.

Grani Närhjälp rf.

  • Grundad: 1989
  • Ordförande: Kenneth Söderholm
  • Verksamhetsledare: Aila Thurin
  • Största målgrupperna: seniorer, invandrare, ungdomar, familjer
  • 110 frivilliga
  • Årets Grankullabo 2022
  • Vill du stödja Grani Närhjälps verksamhet? Det är möjligt att stöda på olika sätt eller med direkt girering. Närhjälps kontonummer är FI59 4055 2920 1086 38 och MobilePay-numret är 29821. Man kan också ringa upp på 0400 237 741. www.graninlahiapury.fi
Aila Manninen och Siw Lindholm-Winqvist tillsammans med Grani Närhjälps verksamhetsledare Aila Thurin. Grani Närhjälp rf är en förening vars verksamhet syftar till att förebygga kriser, ensamhet och utanförskap.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *