| YLEINEN - ALLMÄN

Grankullaborna hördes om välfärdsområdets servicenätverksreform

En invånarkväll om servicenätverksreformen inom Västra Nylands välfärdsområde hölls den 11 april i Grankulla.

Välfärdsområdets direktör Sanna Svahn, Mari Ahlström, serviceområdesdirektör för tjänster för barn, unga och familjer samt Kimmo Markkanen, direktör för serviceenheten för planering och styrning presenterade utkastet till hur välfärdsområdet kommer att utveckla och förnya servicen i framtiden.

Målet med evenemanget var att höra Grankullabornas åsikter om vad de tycker om planen och om de frågor som är viktiga för stadsborna har beaktats eller inte.

Grankullaborna var intresserade av Maisa-systemets framtid, möjligheten att få hälsocentral- och psykologtjänster och skolhälsovård samt av hälsocentralens återuppringningstjänst och utmaningarna med digitalisering ur äldre personers perspektiv. Även skyddsrum, ordnandet av specialtandvård, specialsjukvård och tillgången till tvåspråkiga tjänster togs upp. Får äldre personer i framtiden rehabiliteringstjänster i Grankulla och får man som äldre plats på Villa Breda eller ska någon annan kommun inom välfärdsområdet ordna dessa tjänster, frågades det också om.

Liknande evenemang arrangeras på 10 orter under april, så att alla välfärdsområdets kommuner, invånare och andra intressenter kan höras. Därefter diskuterar välfärdsområdets förtroendevalda förslaget. Avsikten är att välfärdsområdesfullmäktige ska fatta beslut om riktlinjerna för utvecklingen av nätverket av tjänster den 11 juni.

Enligt förslaget kommer både hälsostationen i Grankulla och Villa Breda att fortsätta sin verksamhet efter servicenätverksreformen.

Vem som helst kan kommentera förslaget i tjänsten Dinåsikt.fi fram till den 29 april.

ÖVERSÄTTNING: JAN SNELLMAN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *