| KAUPUNKI - STADEN

Nu får Grankullaborna säga sitt om stadens ekonomi

Stadsdirektör Christoffer Masar och ekonomidirektör Mikael Boström håller en invånarkväll om utsikter och kommande utmaningar för stadens ekonomi måndagen den 22 april i stadshuset. Stadsborna har också möjlighet att kommentera läget via en enkät.

Varför ordnar ni en invånarkväll om ekonomin, stadsdirektör Christoffer Masar?

– Eftersom Grankulla stads ekonomiska situation är så totalt annorlunda och tyvärr klart mycket svagare än den var före social- och hälsovårdsreformen. Det dåliga ekonomiska läget leder till behovet av många prioriteringsbeslut, gällande t.ex. förhållandet mellan besparingar och skattehöjningar samt vilka tjänster vi prioriterar. Eftersom staden finns till för sina invånare är det viktigt att ge dem en realistisk bild av situationen, men samtidigt också en chans att säga sitt om prioriteringarna. Det hoppas jag kunna ske delvis via invånarkvällen och delvis via en enkät till invånarna.

Stadsdirektör Christoffer Masar (t.v) och ekonomidirektör Mikael Boström ordnar i april en invånarkväll om ekonomin.

Har du fått mycket feedback från stadsborna om ekonomin under vårens lopp?

– Inte så väldigt mycket direkt feedback. Några mejl och telefonsamtal har jag nog fått och så klart också följt med diskussionen i sociala medier. Enskilda sparbeslut som gjordes i samband med budgeten 2024 har kritiserats och en del invånare har undrat varför vi inte höjt skatterna, som alternativ till besparingarna. Enskilda förslag om besparingar har jag nog också fått. Enkäten om sparförslag hittas nu på stadens webbplats.

Är det första gången det görs en enkät gällande ekonomin?

– Det är så vitt jag vet den första enkäten som görs enbart gällande ekonomin. Vi har nog tidigare i samband med allmänna invånarenkäter bett om invånarnas åsikter om bl.a. beskattningen och allmänt om prioritering gällande servicen, men det har då varit del av en större helhet.

Vad har du för förväntningar på kvällen?

– Jag hoppas på full sal och aktiv diskussion.

Invånarkvällen ordnas måndagen den 22 april kl. 17–19 i stadshusets fullmäktigesal. Enkäten hittar du på stadens webbblats: www.grankulla.fi/ekonomienkat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *