| YLEINEN - ALLMÄN

Sparbank utvidgar verksamhetsområdet också till Grankulla

Västra Nylands Sparbank utvidgar sitt verksamhetsområde till sex närliggande områden: Esbo, Grankulla, Vanda, Ingå, Hangö och Raseborg.

Målet är att göra Sparbankens tjänster så mångsidigt tillgängliga som möjligt för invånarna i västra Nyland och samtidigt stödja Sparbanksgruppens tillväxt i huvudstadsregionen. Banken etablerar sig först vid Technopolis i Otnäs.

Helena Ståhlberg.

– Där kommer vi att ha stora utrymmen. Vi kommer också att jobba aktivt i Grankulla utifrån filialen i Otnäs, säger Helena Ståhlberg som är direktör för bankens operativa verksamhet.

Bankbesöken som sker fysiskt på ett kontor är enligt henne relativt få nuförtiden. Majoriteten av kunderna önskar nätmöten.

– Största delen av kundkontakterna sker via nätmöten, men också nu träffar vi kunder på ort och ställe. Vår företagsteam är t.ex. jätteaktivt och besöker sina kunder på deras företag.

Att komma till Grankulla känns viktigt för Helena Ståhlberg. Hon har jobbat som bankdirektör vid Aktia i Grankulla under många år fram till 2016 och hon är också före detta Grankullabo. I Grankulla har hennes barn gått i skola och blivit studenter. Det gör att hon också ser betydelsen av att erbjuda tvåspråkig kundservice på områden där det efterfrågas.

– Vi kan inte erbjuda kassatjänster, men vill stå till tjänst för kunder som uppskattar en personlig och bra service på båda språken. Banken erbjuder placeringstjänster, företagstjänster och personkundstjänster både på finska och svenska, säger hon.

Etableringen i Otnäs sker under vårens lopp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *