| YLEINEN - ALLMÄN

Stadsbaneprojektet inleddes vid Björkgård station

En infokväll om AU 3-områdesentreprenaden inom stadsbaneprojektet hölls den 9 april i Esbo. För Grankullas del gäller entreprenaden sträckan från Thurmansparkens gångtunnel till Björkgård station.

Vid informationsmötet diskuterades mest arbetsstadierna vid Björkgård tågstation samt massiva bergbrytningsarbeten och kross av stenar vid Esbo centrum och vad det medför för damm, buller och ökande tung trafik. Destias representant för entreprenaden berättade att de största störningarna kommer att inträffa under den fem veckors period från midsommar (24.6.-28.7.), då all tågtrafik stoppas. 

Byggarbetsplats vid Brandkårsgränden 10.4.

Under denna tid kommer också massiva markförbättringsarbeten att utföras mellan Grankulla och Björkgård: gammal jord transporteras bort och bland annat används bergmaterialet från bergbrytningen mellan Domsby och Esbo centrum för att förbättra marken. Enligt Destias representant kommer alla vägar då att vara öppna för transport av jordmassor, så tunga fordon med laster syns rikligt även i gatubilden i Grankulla. 

Transporter av jordmassor mellan Björkgård och Brandkårsgränden inleds denna månad och gångbanan längs järnvägen kommer att stängas. Konstruktionen av en 180 meter lång stödvägg mellan Bredagränden och Bjökgårdsvägen, som möjliggör byggandet av cykelbanan, inleds måndagen den 15 april. Arbetet orsakar buller.

Bredaporten, som går under Björkgård tågstation, kommer att vara i bruk (med en fil från juni 2024 till hösten 2025) under hela projektet och trafiken regleras bland annat med trafikljus. Tågstationens parkeringsplats har redan tagits ur bruk. Destias byggarbete vid Björkgård tågstation förväntas vara klart sommaren 2026.

ÖVERSÄTTNING: JAN SNELLMAN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *