| KAUPUNKI - STADEN

Banan löper genom centrum

Byggande av gång- och cykelleden Baana börjar på allvar i Grankulla i sommar. I maj gjordes grundarbeten och grundförstärkningar på leden.

Baana byggs som en del av det nya stadsbaneprojektet och den kommer till största delen att löpa längs stadsbanan.

Den breda gång- och cykelleden Baana blir klar år 2028. Baana löper från Alberga genom Grankulla till Köklax.

Grankulla stad har i flera år haft som mål att främja cykling. Baana lägger målet i en helt ny växel.

Fotgängartunneln vid Bolagsvägen är öppen hela sommaren men byggplatsen är inhägnad.

– Grankulla kommer att få en högkvalitativ gång- och cykelled, lovar kommunteknikingenjören Elina Keränen.

Leden rymmer bra både cyklister och fotgängare eftersom den är mestadels fem meter bred i Grankulla. Bland annat stationsområdet medför utmaningar på grund av befintliga byggnader, och där måste leden smalnas av till fyra meter.

– Den nya gång- och cykelleden är trygg och tillgänglig för alla användare, säger Keränen.

Två överfarter och en tunnel byggs vid leden i Grankulla. Om fyra år kan man cykla över spåren via överfarten på Tunnelvägen och Bredaporten. Under Bolagsvägen byggs i sin tur en ny gångtunnel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *