| KAUPUNKI - STADEN

Tasapainottamisohjelma nyt valtuuston päätettäväksi

Kunnallisvero nousee Kauniaisissa ensi vuodesta lähtien, jos kaupunginhallituksen ehdotus menee läpi valtuustossa. Kaupunginhallituksessa äänestettiin maanantaina (27.5.) veron korottamisehdotuksesta. Kokoomuksen edustajat ehdottivat, ettei veronkorotusta tehdä. Ehdotus hävisi äänestyksessä 3–4.

 

Kaupunginhallitus päätti maanantai-iltana esittää valtuustolle, että taloutta tasapainotetaan vuosina 2025–2027 yhteensä 3,6 miljoonan säästöillä ja kunnallisveron korotuksella 4,40 prosentista 4,70 prosenttiin, jonka tasapainottamisohjelman viimeisenä vuotena arvioidaan tuovan noin 1,5 miljoonan euron lisätulot.

Tämän lisäksi esitetään vuosittain toistuvien investointien investointikattoa ja erittäin kriittistä suhtautumista kaikkiin muihin investointeihin kuin jo päätettyyn kaupunkiratainvestointiin ja käytännössä pakolliseen Kasavuoren A-siiven korvaavaan investointiin. 

Tasapainottamistoimien painopiste on säästöissä, jotka muodostavat noin 70 prosenttia tulosparannuksesta, veronkorotuksen osuuden ollessa noin 30 prosenttia.

– Tasapainottamisohjelman painopiste on selvästi säästöissä, mutta ehdotus on, että kunnallisvero vuoden 2025 alusta alkaen nousisi nykyisestä 4,40->4,70. Veronkorotuksen vaikutus yksittäisen asukkaan verotaakkaan on kohtalaisen maltillinen. Kauniaisten kunnallisveroaste olisi jatkossakin selvästi maan matalin. Kiinteistöveroihin ei ehdoteta muutoksia, vaan ne pysyisivät lain sallimassa minimissä, kaupunginjohtaja Christoffer Masar sanoo.  

Kaupunginhallitus seuraa talouden tasapainottamisohjelman toteutumista ja toimenpiteiden riittävyyttä säännöllisesti osavuosikatsausten yhteydessä, raportoiden niistä valtuustolle. Mikäli tasapainottamisohjelman seurannan yhteydessä osoittautuu, että toimenpiteet ovat riittämättömiä talouden tasapainon saavuttamiseksi, keinovalikoimaa voidaan erillisillä päätöksillä laajentaa, sanotaan päätöksessä. 

– Tasapainottamisohjelma asettaa raamin sille miten paljon kaupungin tulee säästää kolmen seuraavan vuoden aikana ja miten säästöt jakaantuvat mm. henkilöstökustannusten, ostopalveluiden ja kiinteistömenojen välillä. Yksityiskohtaisemmat säästöpäätökset, jotka toimeenpanevat tasapainottamisohjelmaa tehdään myöhemmin. Syksyllä on mm. tarkoitus tehdä päätös siitä mistä kiinteistöistä kaupunki luopuu, Masar toteaa.

Valtuustoryhmien lisäksi talouden tasapainottamisen keinoista ja painotuksista on myös kysytty suoraan asukkailta 16.4-5.5.2024 auki olleella sähköisellä kyselyllä. 

– Saimme yhteensä reilut 190 vastausta taloutta koskevaan kyselyyn ja yli 100 vastaajista antoi myös konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Huomioon ottaen se, että aihepiiri on varsin monimutkainen ja että kaupunkilaisilla on paljon muutakin agendalla, voidaan vastausmäärää pitää ihan kohtalaisena. Kyselyn tulokset on huomioitu tasapainottamisohjelmaehdotuksen laadinnassa, kaupunginjohtaja sanoo..

Heikentynyt talous johtuu useasta eri tekijästä, joista tärkeimmät ovat sote-uudistus, raskas investointiohjelma ja heikko väestönkehitys, joka on aiheuttanut myös heikennyksen verotulokehityksessä. Tuleva TE-palvelu-uudistus tuo noin miljoonan euron lisäkustannuksen kaupungille. Samalla valtionosuudet heikkenevät tulevina vuosina.

Kaupunginhallitus esittää nyt 17.6. kokoontuvalle valtuustolle, että se hyväksyy talouden tasapainottamisohjelman 2025–2027 ja siinä mainitut linjaukset. Lopullisen päätöksen vuoden 2025 verotuksesta tekee valtuusto vasta marraskuussa.

Päivitetty klo 17.00

Tarkemmat tiedot säästöistä ja investointikatosta löytyvät itse tasapainottamisohjelmassa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *