| KAUPUNKI - STADEN

Rör dig tryggt i sommar

Tågtrafiken från Alberga mot Åbo avbryts från midsommaren i fem veckor 24.6–28.7. Det är det första stora avbrottet som stadsbanans byggarbeten orsakar i Grankulla.

För Grankulla centrum, Thurmansparken och Björkgård medför avbrottet och byggarbetena många specialarrangemang i trafiken. Tunnelvägen stängs helt och all trafik omdirigeras via tillfälliga rutter. Grankullaborna har då anledning att fästa speciell uppmärksamhet på att röra sig säkert.

Markus Jahnsson uppmanar alla som rör sig invid byggplatserna att vara uppmärksamma
och följa skyltningen.

Hur tryggas säkerheten i Grankulla under byggarbetena informatör Markus Jahnsson?

– Säkerheten har en hög prioritet i projektet. Både entreprenörerna och staden fäster speciell uppmärksamhet vid säkerhetsfrågor under hela projektets gång. Det kommer t.ex. att finns skyltar som möjligast väl visar hur man rör sig på de olika sträckorna.

Vad annat borde stadsborna beakta denna sommar?

– Då spårtrafiken upphör under de fem veckorna så är det skäl att vara noggrann då man rör sig till fots eller med cykel i centrum, Bolagsvägens tunnel eller Björkgård. Jag rekommenderar att man rör sig lugnt och är uppmärksam och följer skyltningen som finns. Man får absolut inte röra sig på de inhägnade byggplatserna och inte heller ta genvägar genom dem, betonar Jahnsson.

Hur är de tillfälliga omfartsvägarna ordnade i Grankulla?

– I centrum är ju Tunnelvägen stängd för fotgängar-, cykel- och busstrafik. Dessa omdirigeras via en tillfällig övergång och via Forsellesvägen. Person- och paketbilar samt varutransporter får inte använda denna rutt, utan de måste köra via Gröndal eller Björkgård. Fasanstigens fotgängartunnel är stängd. Bolagsvägens tunne hålls öppen för fotgängare och cyklister. Tunneln vid Björkgårds station har trygga märkta rutter för fotgängare och cyklister.

Tunnelvägen öppnas för trafik måndagen den 29.7 då också tågtrafiken startar igen.

Du kan följa projektet på:

Livekamera

Du kan följa byggandet av Posttorget, den nya Grankulla stationen samt broarna i realtid via webbkameran som installerats av Grankulla stads kommunteknik. Webbkameran verkställs i samarbete med tjänsten Raksakamera.fi. Du hittar kameran på stadens webbplats, under stadsbaneprojektet på adressen www.grankulla.fi/stadsbanan.

Illustrationsvideo

Du kan titta på en illustrationsvideo om stadsbanan på Grankulla stads webbplats på adressen www.grankulla.fi/stadsbanan under fliken Planer och ritningar. Grankullas andel börjar cirka 2:00 minuter in i videon.

Trafikarrangemang

Aktuell information om stadsbanan och trafikarrangemang hittar du på stadens webbplats www.grankulla.fi genom att klicka på ikonen för Stadsbanan eller under Aktuellt Nyheter.

Projektets webbsidor:

www.vayla.fi/sv/esbo-stadsbana

Sociala medier

Facebook:

  • Espoon kaupunkirata
  • Kauniaisten kaupunki – Grankulla stad

Instagram:

  • kauniainengrani

Stadsbaneinfo för skolelever

GRANKULLASKOLORNAS elever har under vårens fått en broschyr som heter Stadsbanans sommarinfo. Den berättar om de tillfälliga trafikarrangemangen under sommaren 2024 då tågtrafiken upphör, banarbetet är i full gång och gång- och cykelrutterna ändras. Broschyren är riktad speciellt till skolelever och deras föräldrar. Avsikten är att den ger information om stadsbanans verkningar och hur man kan röra sig tryggt under sommaren. Broschyrer finns i biblioteket.

Omledningsrutt för gång- och cykeltrafik under Tunnelvägens avbrott 24.6–28.7.
HRT:s bussrutter under avbrottet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *