| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Avtalet för centrumbyggandet ok

Stadsstyrelsen godkände 19.8 föravtalet mellan staden och Kauniaisten konttoritalo Oy samt avtalet mellan staden och VVT Kiinteistösijoitus Oy om utvecklandet av centrumfastigheten.

I förslaget skiljs boendet och affärsverksamheten åt. Affärsverksamheten integreras I det bredvidvarande köpcentret.
I förslaget skiljs boendet och affärsverksamheten åt. Affärsverksamheten integreras I det bredvidvarande köpcentret.

 

Detta arrangemang betyder att också den sista obyggda tomten i centrum nu kan byggas. Den föreslagna lösningen kiljer åt boendet från affärslokalerna, som integreras i Köpcentrum Grani.

På så sätt vill man stärka de kommersiella tjänsternas verksamhetsförutsättningar samtidigt som man får till stånd ett livskraftigt centrum med bostäder, service och ett trivsamt torg. Byggandet kommer igång våren 2016 ifall bostädernas efterfrågan i Grankulla fortsätter och lovprocesserna och förverkligandet framskrider i medvind.

Staden ordnar ett informationsmöte om utbyggnaden av det sista obebyggda kvarteret i centrum och undantagsbeslutet som ansluter till det onsdagen den 9 september kl. 18–20 på stadshuset. Vid mötet presenteras projektets mål och preliminära planer för det. Frå- gor som ställs vid mötet besvaras utöver stadens representanter också av representanter för de bolag som ska bygga de nya bostä- derna och affärslokalerna.

Staden har tillsammans med NCC Rakennus Oy som äger Kauniaisten konttoritalo Oy ansökt om undantag från detaljplanen så att bostäderna och affärslokalerna som planeras i centrum kunde byggas som skilda byggnader och delvis även på torgområ- det vid Promenadplatsen, i motsats till den nuvarande detaljplanen. Ett undantagsbeslut skulle göra det möjligt att äntligen färdigställa centrum. Efter att byggnaderna står klara kunde även arbetet med de allmänna områdena slutföras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *