| KOULUT - SKOLAN

Tulevaisuuden osaamista opiskelemaan

KOKO HELA GRANI on sivistystoimen digihanke, joka toteuttaa kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2013 hyväksymää tietohallintostrategiaa. Hankkeen perusajatuksena on se, että oppimista tapahtuu kaikkialla.

Koko-Hela-Grani-vinjettiMiten koulupäivä meni? Oliko kivaa? Mitä opiskelitte? Kahteen ensimmäiseen kysymykseen pienikin oppilas vastaa kertomalla samalla luontevasti myös miksi, mutta harvemmin kolmanteen. Mutta tulemmeko me aikuisetkaan pohtineeksi riittävästi miksi kulloistakin aihetta opiskellaan? Pohdinnalle olisi kuitenkin tilausta juuri nyt.

Syksyllä 2016 kouluissa otetaan nimittäin käyttöön uusi opetussuunnitelma, ja sen rakentaminen on jo käynnissä. Vastaukset opiskeluun liittyviin kysymyksiin mitä, miten ja miksi kirjataan nimenomaan opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmaa on päivitetty kymmenen vuoden välein. Vuoden 1994 opetussuunnitelman mukaan opiskeltiin vielä hyvin oppiainelähtöisesti. Oppiainerajat ylitettiin kun vuoden 2004 opetussuunnitelmaan sisällytettiin aihekokonaisuudet.

Vuoden 2016 opetussuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu oppiaineita yhdistämällä harjoiteltava laaja-alainen osaaminen. Laaja-alainen osaaminen tarkoittaa tulevaisuuden yhteiskunnassa tarpeellisia taitoja. Esimerkiksi ajattelun ja oppimisen taitoja tarvitaan aina, kun toimitaan uudessa tilanteessa tai ympäristössä, monilukutaito auttaa löytämään ja hyödyntämään kulloinkin tarvittavan tiedon monenkirjavista tietolähteistä, ja osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidot ovat tarpeen kun päätetään yhteisistä asioista ja huolehditaan planeettamme tulevaisuudesta.

Oppilas harjoittelee laaja-alaista osaamista kaikkia vuosiluokkia koskevissa ja oppiaineita yhdistävissä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tällainen oppimiskokonaisuus voidaan järjestää vaikkapa kymmenen viikon jaksona. Jakson aikana oppilas valitsee itse työvälineensä sekä työstää monenlaisia kokonaisuuden teemaan liittyviä aiheita. Teemoista päätämme paikallisesti ja ne kirjataan vuosittaiseen lukuvuosisuunnitelmaan. Opetussuunnitelman tulee olla elävä dokumentti. Sillä on kaikenkattava merkitys – siinä kuvataan mitä tulisi oppia hyvää elämää varten. Opetussuunnitelman tuottaminen on suuri vastuu, jonka kantamiseen tarvitaan meitä kaikkia. Tutustu siis opetussuunnitelma-blogeihin ja tule mukaan keskustelemaan opetussuunnitelmasta!

Uusi opetussuunnitelma Kauniaisissa

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. Tällä hetkellä opetuspäälliköt ja opetussuunnitelmatyöryhmät muokkaavat paikallista opetussuunnitelmaa ja osallistuvat kansalliseen ja pääkaupunkiseudun yhteistyöhön.

Koko Hela Grani -hanke tukee Kauniaisten eri toimialojen välistä yhteistyötä oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Oppilaat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön oppilasparlamenttien sekä erilaisten opetuskokeilujen avulla, ja heidän huoltajansa on kutsuttu opetussuunnitelmatapaamisiin ja verkkotyöskentelyyn.

Suomenkielisen opetussuunnitelmaryhmän blogi: kauniaistenops.blogspot.fi
Opetussuunitelman perusteet: bit.ly/OPS2016Grani

Jarkko Mylläri, oppimisympäristön kehittäjä
Leena-Maija Niemi, Kasavuoren koulun apulaisrehtori, biologian ja maantiedon opettaja
Annika Linder-Airava, Hagelstamskan koulun apulaisrehtori, tieto- ja viestintäteknologian sekä median opettaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *