| - AKTUELLT

Automaten svarar, skötaren ringer upp

Det har snart gått två år sedan Grankulla hälsostation tog i bruk sin nya telefonservice för tidsbeställning. Samtalen tas emot av en automat, men den som ringer tillbaka är alltid en yrkesutbildad skötare, som bedömer hur akut vårdbehovet är.

Ilmoitus


Ilmoitus
Systemet med återuppringning togs i bruk för att patienterna skulle få bättre service och inte behö- va stå i telefonkö för att få en tid på mottagningen. Sjukskötaren Merja Hugg berättar att det faktiskt kommit in en hel del positiva kommentarer.

Visserligen har många äldre människor upplevt återuppringningssystemet och den automatiska svararen som besvärliga. Merja Hugg och hennes kolleger ringer dagligen upp 70–110 patienter som tagit kontakt med hälsostationen. I augusti 2015 blev två tredjedelar av patienterna uppringda inom 30 minuter och så gott som alla inom två timmar. Enligt Hugg händer det att kunder till och med förvånar sig över den snabba återuppringningen.

Återuppringare enligt behov

Morgonrusningen på måndagar har beaktats så att antalet återuppringare i regel är tre kl. 8–9, medan de annars är två. Vid behov assisterar sjukskötaren på mottagningen på den tredje linjen vid sidan av sitt eget arbete. Ibland, i sällsynta fall, finns det bara en återuppringare. Då handlar det i allmänhet om att någon anställd insjuknat akut.

Ett problem för tillfället är att det inte syns för återuppringaren vilket kommunikationsspråk kunden valt. Det här är en sådan egenskap hos systemet som man tyvärr inte lyckats lösa. Principen är dock den att kunden väljer kommunikationsspråket och återuppringarna gärna betjänar på såväl finska som svenska. – Den trevligaste responsen är att en kund upplever att hen fått sitt ärende väl skött i rätt tid, säger Merja Hugg.

När det brådskar

I brådskande fall är det bäst att ringa till hälsostationens mottagning (tfn 09 8789 1300) genast på morgonen mellan 8 och 10. I icke-brådskande ärenden önskas kontakt först efter kl. 10. Patienter i brådskande behov av vård tas emot under samma dag.

I nödsituationer kan man också komma till hälsostationen utan att ringa eller beställa tid. På grund av tidvis förekommande telefonstockningar och dröjsmål i servicen är det viktigt att minnas att man i mycket brådskande ärenden – t.ex. när patienten har kraftig bröstsmärta, symtom som tyder på slaganfall eller sänkt medvetandenivå – helst bör ringa nödnumret 112, där en jourhavande på nödcentralen svarar genast och ger råd för hantering av situationen.

Även telefonrådgivning erbjuds

Grankullaborna har också tillgång till hälsorådgivning per telefon (09 87 10023), där man får tag i en sjukskötare dygnet runt och också under veckoslut. Sjukskötaren ger råd i hälsofrågor, vårdanvisningar vid sjukdom samt allmän information om hälsovårdstjänsterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *