| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Vaivana diabetes tai sydänsairaudet

Kauniaisten terveyskeskuksessa on diabetekseen ja sydänsairauksiin erityisesti perehtyneitä sairaanhoitajia. Heidän toimenkuvaansa kuuluu kyseisiä sairauksia sairastavien ohjaus ja omahoidon seuranta.

Niin meillä Kauniaisissa kuin muualla Suomessa terveydenhuolto on muutoksen kourissa. Kauniaisten terveyskeskuksessa on kauniaislaisten lisäksi noin 800 ulkopaikkakuntalaista asiakasta. Kun asiakkaita on paljon, on erityisen tärkeää, että terveyskeskuksen moniammatillinen yhteistyö ja työnjako toimivat hyvin.

Eri tavoin kouluttautuneet henkilöt tuovat oman osaamisensa yhteiseen käyttöön asiakkaan hyväksi. Diabeteksen ja sydänsairauksien osalta tämä merkitsee että terveydenhoitajien, diabetes- ja sydänhoitajien ja lääkäreiden välinen työnjako on selkeä ja resurssit siten optimaalisessa käytössä. Asiakkaalle tämä tarkoittaa, että hän saa tarvitsemansa hoidon ja avun oikea-aikaisesti – joku heti samana päivänä päivystyksessä ja joku toinen ajanvarauksella myöhemmin.

Tottuneesti saatamme ajatella hoidon käynnistyvän ajanvarauksella lääkärille, mutta hoidon tarpeen arviointi alkaa jo puhelimessa ja voi usein johtaa asiakkaan ohjaamiseen ensin hoitajan vastaanotolle.

Omahoito ja elintapaohjaus

Diabeteksen ja sydänsairauksien omahoitoon kuuluu muun muassa terveellinen ruoka, liikunta, tupakoimattomuus, alkoholin kohtuukäyttö, uni ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteena on mahdollisimman hyvän hoitotasapainon saavuttaminen.

Vastaanotolla käsitellään mm. lääkehoitoa, omaseurantaa, itsehoidon toteutusta, painonhallintaa ja selvitetään yksilöllisiä ongelmia. Tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman terve ja laadukas elämä, jokapäiväinen hyvinvointi sekä sairauden etenemisen pysäyttäminen. Hoidon toteutumista arvioidaan ja seurantakäynnit sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä. Tarvittaessa lääkäri on käden ulottuvilla.

Elintapaohjaus on keskeinen osa omahoitoa. Suomalaislääkäreiden omien arvioiden mukaan noin puolet heistä kokee omaavansa riittävät kyvyt onnistuneeseen elintapaohjaukseen. Isompi ongelma on kiire, minkä vuoksi valtaosa lääkä- reistä arvioi, että ohjattavien tilanteisiin ei vastaanotolla ehdi perehtyä riittävästi. Elintapaohjaus on jokaisen terveyden-, diabetes- ja sydänhoitajan työtä ja heillä on myös paremmat aikaresurssit tukea asiakkaan elintapamuutosta. Potilaan hyvä kokonaishoito rakentuu lääkärin lääketieteellisen osaamisen ja hoitajan yksilöllisen ja asiantuntevan ohjauksen ja neuvonnan yhdistämisestä.

 

Sähköiset palvelut auttavat

Tänä päivänä kauniaislaisten käytettävissä on myös uusia ja nykyaikaisia välineitä terveyden seurantaan ja itsehoidon tukemiseen. Käytettävissä on jo useita sähköisiä terveydenhuollon palveluita.

Kauniaislaisia kannustetaan ja enenevässä määrin myös perehdytetään hyödyntämään jo olemassa olevia sähköisiä palveluita kuten kansallista terveystiedon arkistoa Omakantaa (kanta.fi) ja Duodecim Terveystarkastusta ja -valmennusta (kauniainen.fi) sekä Omahoitokirjastoa (kauniainen.fi). Lisäksi käytettävissä ovat mm. kaypahoito.fi – sivuston potilaalle-osiot ja HUS:n mielenterveystalo. fi –sivustot, joilla tarjotaan tietoa ja työvälineitä omasta ja läheisten terveydestä huolehtimiseen. Näihin sivustoihin kannattaa tutustua.

 

Kuka minua hoitaa?

Kuka minua oikein hoitaa? Paras kokonaisuus syntyy, kun tähtäämme samaan maaliin yhteisvoimin. Asiantuntevan oikea-aikaisen ammattilaisen tarjoaman terveyspalvelun ohella ratkaiseva merkitys on meidän jokaisen valmiudella itsehoitoon.

Todettujen sairauksien ja toiminnanvajauksien edellyttämien hoitojen, esim. lääkehoidon ja kuntoutuksen ohella on omia elintapoja tarkastelemalla ja tarvittaessa niitä muuttamalla mahdollista vaikuttaa merkittävällä tavalla omaan terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin.

Sähköiset terveyspalvelut auttavat riskien kartoittamisessa, tukevat elintapamuutoksia ja tarjoavat työkaluja omahoitoon. Ne ovat saatavilla nopeasti ja jokaisen itse valitsemana ajankohtana. Väistämättä on tilanteita, joissa tarvitsemme terveydenhuollon ammattilaisten apua ja tukea vastaanotolla. Hoitajilla on omat tehtävänkuvansa ja niin myös lääkä- reillä. Hyvä, että meillä Kauniaisissa moniammatillinen tiimi toimii ja pääsemme parhaaseen mahdolliseen hoitoon silloin, kun sitä tarvitsemme. Hyvin toimiva terveyskeskus on yhteisenä tavoitteenamme valtakunnallisesta terveydenhuollon myllerryksestä huolimatta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *