| - AKTUELLT

Flyktingkoordinator efterlyses

Grankulla stad ordnade i januari en öppen diskussion mellan staden och frivilligorganisationer om samarbete kring integreringen av flyktingar. Målet var att utveckla samarbetet mellan organisationer inom tredje sektorn, den offentliga och den privata sektorn kring tjänster som riktar sig till invandrare.

Under ledning av Annaliisa Salmelin och Saana Nybom delade deltagarna upp sig i mindre grupper för att diskutera kulturskillnader, vänverksamhet, gemensamma lokaler och koordineringen av frivilligverksamheten. Allmänt ansåg deltagarna att det är viktigt att flyktingarna blir bekanta med den finska kulturen – i det kan frivilliga spela en viktig roll. Gemensamma aktiviteter, allt från matlagning och handarbete till motion och sport, är ett bra sätt att ge flyktingarna en bild av Finland och en chans att lära sig språket. Gemensamma lokaler och samlingsplatser ökar förutsättningarna för möten mellan flyktingarna och den infödda befolkningen.

Diskussionsdeltagarna konstaterade att de frivilliga bör erbjudas utbildning och en möjlighet att lära känna olika flyktingfamiljer. De som hade deltagit i vänverksamheten hade mycket att berätta om hur givande den är också för de finländska vännerna. För att bli vän med en flykting behöver man bara en fördomsfri inställning och mod att möta nya människor. Teckenspråk och humor räcker långt i olika situationer.

Grani Närhjälp har gjort en stor insats i att hjälpa flyktingarna, men den gemensamma slutsatsen efter diskussionen var att Grankulla behöver en flyktingkoordinator med ansvar för att koordinera frivilligverksamheten i sin helhet. Arbetet kunde omfatta rekrytering och utbildning av frivilliga, kamratstöd och nätverkande, samt organisering av gemensamma verksamhetslokaler och fritidsaktiviteter.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *