| KAUPUNKI - STADEN

Mahdollisuuksia ja haasteita

Tätä kirjoittaessani olen ollut neljä viikkoa kaupunginjohtajana. Olen ehtinyt tutustua mm. Kauniaisten kouluihin ja terveyskeskukseen sekä liikunta- ja kulttuuritiloihin. Olen myös nähnyt HC Westin käsipallo-ottelun ja tavannut mm. Kauniaisten yrittäjien hallituksen. Tutustumiskäynnit kaupungin toimipisteissä ja tapaamiset eri järjestöjen kanssa jatkuvat. Tavoitteeni on myös tavata kaupunkilaisia kevään aikana järjestettävässä info- ja keskusteluillassa.

 

Suomessa eletään tällä hetkellä yleisessä pessimismin ja negatiivisuuden ilmapiirissä. Tilanne on kieltämättä haastava, mutta synkistelyllä tilannetta ei paranneta. Se, mistä alkuviikkojen tapaamisissa iloitsen, on sekä kaupungin henkilöstön, että kauniaislaisten myönteinen suhtautuminen tulevaisuuden haasteisiin. Kaikkialla, missä olen käynyt, ovat ihmiset olleet täynnä kehitysideoita ja uskoa tulevaisuuteen.

Tuleviin haasteisiin on luettava lähivuosien taloustilanne ja nk. sote- ja aluehallintouudistus. Sote-uudistuksen sinällään kannatettavien tavoitteiden, kuten toimivan ja integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon, taustalla kummittelevat aluepoliittiset pyrkimykset. Valtioneuvoston itsehallintoalueiden mää- rää koskevasta ratkaisusta on pääteltävissä, että uudistuksen viralliset ja epäviralliset tavoitteet eivät välttämättä vastaa toisiaan. Uudistuksen päätavoitteeksi näyttää tulleen uuden välihallintotason, eli käytännössä maakuntien synnyttäminen.

Uudistuksen alkuperäinen tavoite, eli toimiva ja kustannustehokas sosiaali- ja terveydenhuolto, on joutunut taka-alalle. Nykyisiin maakuntiin perustuva ratkaisu eroaa merkittävästi asiantuntijoiden näkemyksistä mm. koskien alueiden määrää. Vaarana on myös, että erityisesti pääkaupunkiseudun veronmaksajat joutuvat yhä enenevässä määrin rahoittamaan muun maan kuntia ja maakuntia. Rahoitusratkaisun ohella toiminnallisena uhkana voi nähdä sen, ettei uudistuksessa ole millään tavalla huomioitu pääkaupunkiseudun erilaisuutta muuhun maahan verrattuna. Kauniaisten kaupunki pyrkii yhdessä muiden alueen kuntien ja yhteistyötahojen kanssa kaikin keinoin vaikuttamaan siihen, että uudistus toteutuessaan huomioi myös tämän alueen erityispiirteet.

Kauniainen kuuluu lähes kaikilla mittareilla mitattuna kuntakentän parhaimmistoon. Eikä näköpiirissä ole mitään syytä, miksi näin ei olisi myös jatkossa. Väestön määrän kasvu jatkuu ja vaikka tulevien vuosien taloustilanne on myös Kauniaisten kaupungille suuri haaste, ovat kaupungin ongelmat kuitenkin varsin suhteelliset verrattuna moneen muuhun kuntaan. Edellä mainitsemani usko tulevaisuuteen ja aistimani valmius muutosten kohtaamiseen auttavat vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Myös kaupungin keskustan osalta on tapahtumassa edistystä, joka tuo tulevaisuudessa selkeän parannuksen keskustan palvelu- ja asuntotarjontaan

Christoffer Masar,
kaupunginjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *