| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Villa Breda och hälsovård renoveras

Villa Breda ska renoveras och utvidgas och hela området ska byggas om. Verksamheten på Villa Bredas åldringshem har upphört. Villa Bredas servicecenter ska renoveras och husets verksamhet är nu förlagd till andra ställen. Työväen Akatemia och Suomen Raamattuopisto erbjuder Grankullapensionärerna fördelaktiga lunchalternativ. För tillfället är hälsovårdscentralens verksamhet inhyst i Villa Breda.

Hälsovårdscentralens renovering har inletts och pågår åtminstone till sommaren. Renoveringen görs för att förbättra inneluften.

Det mesta av HVC:s verksamhet har flyttat till Villa Breda för att renoveringen ska kunna göras i ett svep och inte rum för rum, vilket skulle ha varit oändamålsenligt, långsamt, dyrt och opraktiskt. När hälsovården flyttar ut inleds ombyggnaden av Villa Breda.

  • Flytten har gått bra och vi har hittat tillfälliga utrymmen för alla enheter i Villa Breda, säger överläkare Pia Höglund. Vårt serviceutbud är så gott som normalt, även om en del utrymmen är begränsade och kräver lite anpassning. Icke-brådskande laboratoriebesök kan endast göras med tidsbokning och det blir ännu viktigare att göra en första evaluering av vårdbehovet på jourmottagningen. Våra sjukskötare tar emot allt fler jourpatienter antingen själva eller tillsammans med en läkare.

Patienter med akuta hälsoproblem hänvisas till jouren. Som vanligt ringer man först återuppringningen på 09 878 913 00, därefter avgörs vårdbehovet och den rätta vårdplatsen.

  • För att effektivera jourverksamheten strävar vi efter att få fler vanliga tidsbokningstider så att mindre brådskande eller icke-brådskande ärenden inte skulle hamna på jouren, säger Pia Höglund.

Jouren på Jorvs hälsocentraljour (Åbovägen 150) fungerar kl. 16–8 alla dagar. Grankullabor kan också gå till hälsocentraljourerna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus, till Peijas hälsocentraljour eller till Barnklinikens jour (under 16-åringar).

Fysioterapin finns kvar i hälsocentralens bottenvåning med ingång via nedre gården.

Munhälsovården har flyttat till Esbo tandsjukhus i Otnäs, vardagar kl. 8–15, tidsbeställning per tfn 09 505 63 79, jouren sköts på Haartmanska sjukhuset vardagar kl. 14–21, lö-sö och helgdagar kl. 8–21 tfn 09 310 499 99.

Laboratoriet betjänar i Villa Breda, endast enligt tidsbeställning med undantag för INR-patienter (Marevan) som betjänas utan tidsbokning må-to kl. 12.15–13.00. Klienter som hämtar eller lämnar prov betjänas också med könummer.

Hemvården fungerar som vanligt. Vaccineringar ges som vanligt fredagar kl. 8–10 utan tidsbeställning i Villa Breda.

Obs! Under tiden 22–26.2 är båda hälsovårdarna på hälsocentralen på semester!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *